Pasterka u św. Barbary w Wieluniu

Kolejny przeżyty Adwent i kolejne Boże Narodzenie. Przełom 24 i 25 grudnia 2021 r. Północ. Wcześniej zaśpiewane kolędy. Wygaszone światła. Tajemnica Bożego Narodzenia rozwiązana. W żłóbku, w ubogiej stajence, wśród nocnej ciszy, narodził się Bóg. Przyszliśmy do naszego parafialnego Betlejem tak jak pasterze by nie przegapić tego jedynego, niezwykłego spotkania z Bogiem Człowiekiem, wspaniałej lekcji miłości.

W tym dniu Bóg uniżył się z wysoka i narodził się w prostej, nazaretańskiej rodzinie Maryi i Józefa. Na miejsce swego narodzenia wybrał Betlejem, grotę, żłóbek, ubóstwo i pierwszych gości. Byli nimi prości pasterze. Wszystko po to by wypełniło się proroctwo: „A ty Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”

Dlaczego Bóg nie wybrał na miejsce swego narodzenia pałacu, blasku świateł, lecz małe i ciche, położone na peryferiach galopującego, ówczesnego świata Betlejem? Odpowiedź jest jedna. Chciał zwrócić uwagę na potrzebę miłości, skromności i prawdziwego szczęścia. Spodobała się Mu się autentyczna i szczera miłość Józefa i Maryi, dwóch pięknych postaci rozkochanych w Bogu, skromnych, prostych i czystych.  To w ich rodzinie chciał się narodzić.

Dziś, mówił ks. Jarosław Boral, –  świat znów pędzi na oślep, rozkochany w zdobyczach nauki, techniki, żyjący tak, jakby Boga nie było. Czy ten świat czekał na Boże Narodzenie?. Czy my, którzy przeżyliśmy Adwent potrafimy stać się „najmniejszym Betlejem”? Czy pozwolimy Nowonarodzonemu zamieszkać w swoich sercach? Czy przyjmiemy Go w swoich rodzinach i uczynimy je szczęśliwymi?. Tyle pytań.

Kończąc, dodał: – Znów żyjemy w trudnych czasach. Jeśli nie przyjmiemy Boga do swoich rodzin, możemy przegrać życie. Odszukajmy, więc swoje Betlejem i Nowonarodzonego, źródło naszego uświecania się. Bądźmy jak Józef i Maryja, którzy nigdy, nawet w chwilach trudnych, nie odrzucili Boga, trwali w autentycznej miłości Boga i bliźniego.

W tajemnicę Bożego Narodzenia wprowadzili wiernych celebransi: ks. proboszcz Jarosław Boral, ks. senior Andrzej Kornacki. Śpiewał chór parafialny pod kierunkiem p. organisty Tomka Grajnerta. Swoją asystą wzbogacili liturgię Rycerze Kolumba i służba liturgiczna ołtarza

   

   

   

   

   

   

   

Tekst: Zofia Białas

Zdjęcia: Elżbieta Włodarczyk (8 zdjęć) i Zofia Białas (6 zdjęć)