Teatr Maska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego najlepszy

 

I nagroda dla szkolnego teatru MASKA

W dniach 11-15 kwietnia 2016 r. w Częstochowie odbyła się VII edycja Przeglądu Teatrów Szkolnych Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w której uczestniczyło około 700 adeptów amatorskiej sztuki scenicznej z różnych regionów Polski. Organizatorem tego wydarzenia na scenie teatralnej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Częstochowie było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, a gospodarzem – Katolickie Szkoły Specjalne SPSK im. Św. Antoniego z Padwy. W ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, za temat przewodni Przeglądu obrano hasło: „Stworzeni do miłości i wspólnoty. Miłosierni jak Ojciec.”

Teatr MASKA  z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu wystąpił w 4. dniu Przeglądu,  prezentując nową sztukę autorstwa nauczycielki j. polskiego i wiedzy o kulturze w KLO – dr Doroty Eichstaedt pt. „Recydywista Pana Boga”. Na scenie zaprezentowali ją:  Marta Kupis, Bartek Jaworek,  Patryk Kuźbiński (kl. III), Ola Kuźnik (kl. I) oraz Ola Janiszewska, Michał Jandura i Wojtek Mamczak (kl. II). Nad oprawą multimedialną spektaklu czuwał Piotr Wojtowicz.

Jury pod przewodnictwem Adama Hutyry, reżysera teatralnego i aktora teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, doceniło zarówno treść sztuki, jak i reżyserię oraz grę aktorów, przyznając teatrowi MASKA  I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo za swój występ główną nagrodę aktorską odebrał Patryk Kuźbiński. Jest to kolejny godny odnotowania występ teatru z Wieluńskiego Liceum Katolickiego, który pod opieką Doroty Eichstaedt prezentuje od wielu już lat bardzo wysoki poziom, zarówno pod względem wystawianych (najczęściej autorskich) sztuk, jak i gry aktorskiej.

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Wieluniu

 

Uroczystości jubileuszowe zorganizowano z inicjatywy księdza prałata Mariana Mermera, Prepozyta Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej oraz Jana Książka, Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Odbyły się one 21 kwietnia 2016. Na uroczystości wieluńskie złożyły się: Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny w kolegiacie wieluńskiej, wykład ks. prof. dr hab. Jana Związka 1050. Rocznica Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, koncert połączonych chórów: Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, także w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. arcybiskup senior dr Stanisław Nowak, koncelebrowali ks. prałat Marian Mermer, ks. prof. Jan Związek oraz kapłani Wieluńskiego Regionu Duszpasterskiego. Liturgię ubogacał śpiewem chór z parafii św. Józefa.  Komentarz ks. Piotr Kamiński.

Splendoru uroczystej Eucharystii dodała obecność Bractwa Kalwaryjskiego z Praszki, przedstawicieli władz samorządowych, sióstr Bernardynek i Antoninek.

W homilii nawiązującej do Ewangelii św. Mateusza (fragment Ostatnie polecenie Jezusa: 28, 16-20): „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przy tym zachowywać wszystko to, co wam przykazałem. A Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, ks. arcybiskup przypomniał jak ważną rolę w życiu każdego chrześcijanina odgrywa chrzest święty, sakrament, który jest przepustką do wszystkich kolejnych sakramentów. Jak ważny musiał być chrzest dla księcia Polan, mówił, skoro zdecydował się go przyjąć, by potem chrystianizować swoje ziemie i mieszkających na nich swoich poddanych. Książę uwierzył, ze bez Boga nic nie można uczynić.

Dalsza refleksja odnosiła się do tego, co każdy z wierzących potrafi uczynić ze swoim chrztem, z jego owocami, jeśli uwikła się w grzech. Pytanie to dotyczy również całego narodu, w tym mieszkańców Ziemi Wieluńskiej. Ziemia Wieluńska, kontynuował ks. arcybiskup, zawsze była silna Bogiem. Może dlatego Jezus, który porzucił zgiełk wielkich metropolii, osiadł gdzieś niedaleko Wielunia (z wiersza Tadeusza Różewicza). Nie zapominajcie o tym, że Jezus jest na tej ziemi, na której chrześcijaństwo rozwinęło się w krótkim czasie od przyjęcia chrztu przez Mieszka. Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą. Po zakończonej Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie po krótkiej modlitwie złożone zostały wiązanki kwiatów.

Uroczystości jubileuszu Chrztu Polski pod pomnikiem Jana Pawła II

Uroczystości jubileuszu Chrztu Polski pod pomnikiem Jana Pawła II

Kolejna część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Po krótkich wystąpieniach dyrektora muzeum Jana Książka, starosty wieluńskiego Andrzeja Stępnia i burmistrza Pawła Okrasy głos zabrał prelegent, ks. prof. Jan Związek. Jego wykład to obrazy przedstawiające życie Słowian, ich wierzenia, dojrzewanie Mieszka do przyjęcia chrztu, wybór tego, od kogo ten chrzest należy przyjąć, rozważania gdzie akt chrztu się dokonał oraz odpowiedź na pytanie, co chrzest dał Mieszkowi i jego państwu.

Ostatnia część uroczystości to występ połączonych chórów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod batutą Jakuba Judzińskiego.

W programie koncertu znalazły się zabytki muzyki średniowiecza: Laudamus Virginem ze zbioru: Libre Vermell de Montserrat (XIV wiek); śpiewy chorału gregoriańskiego: Ave Regina Caelorum, Alleluja, o fili et filiae, Ave Maria; Bądź wiesioła Panno Czysta (Anonim z II polowy XV wieku, transkrypcja instrumentalna), Alleluja- Mikołaj z Radomia (XV wiek, transkrypcja instrumentalna); Bogurodzica (Anonim), Gaude Mater Poloniae- Wincenty z Kielczy, opracowanie na chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.

Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Występ połączonych chórów, dyryguje Jakub Jurdziński

Uroczystości jubileuszu Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Występ połączonych chórów, dyryguje Jakub Jurdziński

Wzruszającym momentem było wysłuchanie na stojąco pieśni Bogurodzica (I hymn Polski) Gaude Mater Poloniae. Czuliśmy się w tym momencie jednością i spadkobiercami wydarzenia sprzed 1050 lat .

Wyniki turnieju brydża sportowego z dnia 27.04.2016 r.

W środę, 27.04 br. w sali budynku administracji Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się 16-ty w tym roku turniej brydża sportowego. Rywalizowało 9 par, a rywalizacja była wyjątkowo wyrównana, czego dowodem jest, że dwie pary uzyskały identyczny wynik punktowy i procentowy, a trzecia tylko 1,25 pkt co stanowi 0,58% mniej od par poprzedzających. Oznacza to, że tylko w jednym z 27 rozdań, jakie zostały rozegrane w turnieju, jedna z tych par wzięłaby jedną lewę więcej lub mniej, a kolejność par byłaby inna. Dotyczy to również pary która zajęła 4-te miejsce. Takie wyniki świadczą o bardzo wyrównanym poziomie sportowym i podobnych umiejętnościach uczestników. Tutaj każdy może wygrać z każdym, co tylko wzmacnia chęć rywalizacji i podnosi poziom sportowy grających.

Poniżej przedstawione są wyniki turnieju:

WYNIKI TURNIEJU PAR ROZGRYWANEGO NA ZAPIS MAKSYMALNY – 27.04.2016 R.

1. Bogdan Lipczak – Janusz Kuśmierczyk                                     124.25 pkt.              57.52%
2. Danuta Uram – Jerzy Rabikowski                                             124.25 pkt.              57.52%
3. Przemysław Hreczański – Marek Śliwka                                   123.00 pkt.              56.94%
4. Zbigniew Dyderski – Ireneusz Kmiecik                                     119.25 pkt.              55.21%
5. Ryszard Wójtowicz – Włodzimierz Pocztowski                         111.75 pkt.               51.74%
6. Stanisław Ciach – Czesław Grądys                                           98.00 pkt.               45.37%
7. Janusz Bednarek – Wiesław Dworak                                         91.75 pkt.               42.48%
8. Tadeusz Olejnik – Ireneusz Starczyk                                          91.75 pkt.               42.48%
9. Mirosław Bodnaruś – Stanisław Dyderski                                88.00 pkt.               40.74%

W ramach rozgrywek brydżowych prowadzona jest również roczna klasyfikacja punktowa obejmująca wszystkie rozegrane turnieje. W następnym komunikacie zostanie przedstawiona kolejność po dotychczas rozegranych turniejach.

Zapraszamy wszystkich chętnych i pasjonatów brydża do sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej. Spotkania odbywają się w każdą środę od godziny 1730 w lokalu administracyjnym WSM na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu.

Brydż sportowy w Wieluniu

Brydż jest grą nie tylko towarzyską, ale przede wszystkim sportową. Rywalizuje się pomiędzy sobą na płaszczyźnie logiki i intelektu, wymaga myślenia i współpracy z partnerem w fazie licytacji kontraktu, a następnie bezbłędnej jego realizacji podczas rozgrywki. Być może brzmi to nazbyt groźnie, nie mniej jednak sprawia wiele przyjemności, kiedy zajmujemy się tym wszystkim przy stoliku. W wielu domach kultywuje się tradycje brydżowe, grając ze znajomymi i przyjaciółmi tak zwane robry towarzyskie przy kawie bądź herbatce… W ostatnim czasie tradycje te jakby trochę zanikały, ze szkodą dla samego brydża, a najbardziej dla korzyści jakie ta wspaniała gra niesie ze sobą. Bardziej zaawansowaną formą brydża od robrowo – kółkowej jest brydż sportowy, którego zasady są podobne do brydża robrowego (licytacja i rozgrywka), ale wprowadzenie porównania osiągniętych rezultatów (wszyscy grają tymi samymi układami kart) w znacznym stopniu zwiększa emocje i pobudza do osiągnięcia jak najlepszego wyniku z rozdania. Suma tego wszystkiego daje później efekt przy podliczaniu wyników.

Brydża sportowego w Wieluniu zaczął upowszechniać ówczesny nauczyciel matematyki ZSZ nr 1 – Radosław Kluba – w latach siedemdziesiątych XX wieku i prowadził sekcję brydżową przez kilkanaście lat. Kiedy wyemigrował z Wielunia rolę tę przejął Ireneusz Kmiecik i na pewien okres Wiesław Dworniak. Przez ostatni okres funkcję tę sprawuje Janusz Kuśmierczyk, który organizuje cotygodniowe spotkania brydżowe w budynku administracji WSM na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkania te odbywają się cyklicznie w każdą środę od godziny 1730 – na które to prowadzący wraz ze stałymi uczestnikami serdecznie zapraszają wszystkich chętnych chcących zająć się brydżem na sportowo.

W ostatnią środę, tj. 20.04.2016 odbył się piętnasty w tym roku turniej brydża sportowego, którego ostateczne wyniki są zamieszczone poniżej. Wyniki kolejnych turniejów będą się ukazywać cyklicznie po każdym zakończonym turnieju.

WYNIKI TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO Z DNIA 20 KWIETNIA BR.

  1. Stanisław Ciach – Janusz Kuśmierczyk                             100 pkt.              59,52%
  2. Bogdan Lipczak – Włodzimierz Pocztowski                        93 pkt.              55,36%
  3. Zbigniew Dyderski – Ireneusz Kmiecik                               93 pkt.              55,36%
  4. Mirosław Bodnaruś – Stanisław Dyderski                          84 pkt.              50,00%
  5. Janusz Bednarek – Wiesław Dworak                                  83 pkt.               49,40%
  6. Elżbieta Kalińska – Czesław Grądys                                  76 pkt.               45,24%
  7. Tadeusz Olejnik – Ireneusz Starczyk                                   73 pkt.               43,45%
  8. Danuta Uram – Jerzy Rabikowski                                      70 pkt.               41,67%

 

XII Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Optymistycznej

„Piosenka z uśmiechem”2016-04-08-Festiwal- Piosenki-Turystycznej-4

Pierwszego kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się XII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej „Piosenka z uśmiechem”. Głównym organizatorem tegorocznego Festiwalu był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu oraz starosta wieluński i Zarząd Jurajskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wieluniu. Celem konkursu, jak zapewniali organizatorzy, była prezentacja zdolności wokalnych wykonawców, przybliżenie utworów o treści turystycznej, integracja dzieci i młodzieży z różnych placówek wychowawczych. Nie mogło jednak obyć się bez zdrowej rywalizacji. Młodzieżowy Dom Kultury przyjął 79 zgłoszeń, które napłynęły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, z Gminnych Ośrodków Kultury i
Sportu w Białej, Pajęcznie oraz z Powiatowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: 5-latki i klasy I, klasy II-III, klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W sumie pojawiło się 79 wykonawców.

Po przesłuchaniach solistów i duetów jury w składzie: Izabela Weber – nauczycielka muzyki, Grażyna Bakalarczyk – emerytowana nauczycielka muzyki w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu, Edward Warzycha – muzyk, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciszynie postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia wykonawcom w poszczególnych kategoriach.

W kategorii 5–latki i klasy I

 

I miejsce Hanna Włodarczyk Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
II miejsce Natalia Michałczyk Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
III miejsce Marcel Preś Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
Wyróżnienie Amelia Stefanek Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie

 

W kategorii klasy II-III

I miejsce Natalia Kałuzińska Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
II miejsce Martyna Pawełczyk Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
III miejsce Marianna Strochalska Szkoła Podstawowa w Gaszynie
Wyróżnienie Ksawery Bednarek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku

 

W kategorii klasy IV-VI

I miejsce Adrianna Włodarczyk Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
II miejsce Aleksandra Płatek Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
III miejsce Maria Ciach Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Wyróżnienie Antonina Sołtysiak Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wieluniu
Wiktoria Jędrysiak Szkoła Podstawowa w Wydrzynie
Karolina Wolniak Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej

 

W kategorii gimnazja

I miejsce Sandra Stochmiałek Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
Katarzyna Panaszek Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
II miejsce Paulina Jarząb Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
III miejsce Damian Fedoruk Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
Kinga Kryściak Gimnazjum nr 2 w Wieluniu
Wyróżnienie Natalia Sułkowska Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
Adrianna Wąsik Gimnazjum w Czarnożyłach

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

II miejsce Dominik Cieślak Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej