Czytelnia live

7 czerwca 2018 r. w MiGBP w Wieluniu odbyła się „Czytelnia live”.  Pomysłodawczynią i reżyserem przedsięwzięcia była Magdalena Pioruńska.  Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu zaprezentowali adaptację fragmentów powieści fantastycznych. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać najciekawsze wątki książek:  „ Przebudzenie Doktora Sorena”, „Twierdza Kimerydu”, „5 sekund do IO”. Lektorami w przedstawieniu byli aktorzy teatru „wpół do czwartej” działającego przy MiGBP w Wieluniu.  Sceny spektaklu przeplatane były utworami muzycznymi: Elthon John – ” I want love „, Ed Sheeran „Perfect”, Chopin – „Spring Waltz (Mariage d’ Amour) oraz „The night we met – motyw muzyczny z filmu „13 powodów”. Mamy nadzieję, że ta nietuzinkowa forma zaprezentowania literatury  zachęci młodzież do sięgnięcia  po książkę, a także do podjęcia własnych inicjatyw twórczych.

Wydarzenie „dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”

Na podstawie materiałów udostępnionych przez MiGBP

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piskorskim

6 czerwca 2018 r. w Czytelni MiGBP w Wieluniu odbyło się spotkanie z Krzysztofem Piskorskim, pisarzem, autorem fantastyki, twórcą gier fabularnych i publicystą. Dwukrotnym laureatem nagrody im. Janusza A. Zajdla. W pierwszej części spotkania autor opowiadał o swojej twórczości literackiej oraz przybliżył nurt, w jakim powstają jego dzieła. Następnie zaproszony gość wygłosił niezwykle ciekawą prelekcję „Światotworzenie: praktyczny poradnik”. Uczestnicy spotkania poznali tajniki tworzenia odpowiednio skonstruowanej fabuły powieści fantastycznej. Za pomocą prezentacji multimedialnej Krzysztof Piskorski przytoczył szereg przykładów, na które trzeba zwrócić uwagę pisząc opowiadanie oraz ukazał błędy, których warto się wystrzegać. Dzięki temu wydarzeniu, uczestnicy spotkania mogli przenieść się w magiczny świat literatury fantastycznej i poznać genezę powstania wielu dzieł. Autor zainspirował młodzież, która po spotkaniu zadawała pytania i chętnie dyskutowała osobiście z twórcą, na temat fantastyki.

 

Na podstawie materiałów udostępnionych przez MiGBP

Spotkanie autorskie z Andrzejem Ziemiańskim

Spotkanie odbyło się 7 czerwca. To kolejny element projektu „Fantastyczny Wieluń” realizowanego w dniach 4 -8 czerwca przez M i GBP w Wieluniu. Odbyły się już: spotkanie z Wojciechem Siudmakiem, warsztaty kreatywnego pisania, warsztaty tworzenia komiksu dla dzieci, spotkanie autorskie z Krzysztofem Piskorskim połączone z prelekcją „Światotworzenie: poradnik praktyczny”, czytelnia live.   Cały projekt „Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury”.

Spotkanie autorskie z Andrzejem Ziemiańskim to uczta dla miłośników fantastyki. Poprowadziła je Magdalena Pioruńska. Z krótkiej rozmowy, przeprowadzonej z wielką swobodą i swadą wyłoniła się postać pisarza, wcześniej absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (1983), pracownika naukowego (20 lat kariery naukowej) prowadzącego zajęcia z creative writing z w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, człowieka zakochanego we Wrocławiu, mieście, w którym się urodził i mieszka 58 lat i gdzie najczęściej osadza swoje teksty, bo jak mówi, Wrocław jest fantastycznym miastem, pełnym tajemniczych historii (każda historia z Wrocławia to temat na książkę), trzeba być tylko dobrym obserwatorem i uczyć się patrzyć i pamiętać, że nie widzimy tego, co widzimy. Nigdy nie wybierałem zawodu pisarza, tym bardziej pisarza z gatunku fantastyki. Z tym chyba się urodziłem. Zacząłem po prostu pisać o tym, co widziałem, a zdarzało się, że widziałem bardzo różne zaskakujące sceny. To, co piszę jest bardzo subiektywne, obiektywnym nie da się być. Moi bohaterowie? Ludzie źli. W kreowaniu bohaterów szczególną rolę odgrywają „pośrednicy” i tzw. mechanizm społeczny. Nigdy do końca nie wiem co zrobi mój bohater, mam tylko ogólną wizję jego losów…

Pierwsze opowiadanie fantastyczne Zakład zamknięty ukazało się w czasopiśmie uczelnianym „Sigma” w 1979 r. potem było słuchowisko radiowe Człowiek, który nie potrafi umrzeć (1981), nigdy niezrealizowane. Debiut książkowy to wydany w 1985 r. Daimonion, potem Przesiadka w przedpieklu wydana pod pseudonimem Patrick Shoughnessy (wznowiona, w 2004 r. pod własnym nazwiskiem). W 2000 r., po okresie nieobecności na rynku wydawniczym, ukazało się opowiadanie Bomba Heisenberga.  Opowiadania publikował w „Nowej Fantastyce” i „Sience Fiction”. Popularność przyniosła mu jednak powieść Achaja…

Nagrody? Najbardziej cieszą nagrody przyznane przez czytelników. Nagrody przyznawane przez wysokie gremia cieszą 1 dzień, potem medialnie niszczą – człowiek zaczyna gonić za swoim cieniem i chce być lepszy od tego niż jest sam…

 

Promocja tomiku Niny Pawlaczyk „Prosty rachunek”

Na promocję kolejnego, już ósmego tomiku poezji zaprosiła Autorka i Wieluński Dom Kultury – wydawca tomiku. Spotkanie promocyjne odbyło się 6 czerwca w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury. Przybyli na nie: przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, wójt Gminy Wierzchlas, rodzina, przyjaciele, znajomi, członkowie Koła Poezji z Uniwersytetu III wieku, zespół śpiewający „Gaszyńskie słowiki”, który piosenką „Panie okaż nam miłosierdzie swoje” rozpoczął to niecodzienne spotkanie i wprowadził w klimat i tematykę wierszy zainspirowanych Biblią. Prosty rachunek – ósmy tomik poezji (tytuł tomiku od tytułu wiersza otwierającego rozdział Światłe oczy serca), w zamiarze Autorki miał stać się poniekąd podsumowaniem dotychczasowej twórczości. Siedem tomików jak siedem grzechów głównych, osiem jak 8 błogosławieństw. Prosty rachunek jest, więc próbą poetyckiego i szczerego rozliczenia się Autorki ze sobą i światem, jest swoistym rachunkiem sumienia, napisała we wstępie Anna Gorzkowska – Owczarek. Słowa:

Policzyłam – do siedmiu – przypomniałam

prosty rachunek

zliczyć

to mało

W rozdziale Światłe oczy serca (słowa zaczerpnięte z listu św. Pawła do Efezjan) poetka pisze: „ Ukochałam słowa Pawła/ zapragnęłam mieć/ światłe oczy serca/ by widzieć”, dlatego tak często w jej wierszach przewijają się proste ewangeliczne wartości: wiara, nadzieja, miłość, wybaczanie, pokuta, zadośćuczynienie, ufność, łaska, tożsamość, miłosierdzie (miłość równa się miłosierdzie), dobroć, honor, wstyd, dobre uczynki, bezinteresowność. Wszystkim im stara się Autorka przywrócić dawne czytelne znaczenie w świecie, który te wartości okaleczył i okalecza, bo liczy się banalność, kłamstwa, obojętność, przyzwolenie na zło…

Poetka zawsze podkreśla swoją kobiecość. Stara się też przypomnieć jak ważną rolę kobiety pełnią w życiu ( rozdział Wonne echo w szkle). Kobiety w jej wierszach są matkami, żonami, strażniczkami domu i ładu moralnego. Wszystko to składa się na życie, które porównuje do pięknego snu śnionego na jawie, stąd modlitwa: wspomóż mnie Panie jeszcze/ pomóż dokończyć pieśni/ sen piękny, co dałeś – życie -/do końca pomóż mi prześnić. Ważnym  dla Poetki jest  by dorosnąć do Wiary, Nadziei i Miłości (Ciąg zdarzeń), bo wie, że do otwarcia drzwi Królestwa wystarczą tylko trzy klucze: Szukam tylko trzech kluczy/ miłości, śpieszenia z pomocą, wybaczenia, napisze w wierszu Ciepło w sercu.

Poetka nie byłaby sobą gdyby nie podejmowała prób leczenia świata. Taką próbą są wiersze z rozdziału Świadectwa: Spór pozorny, Wieluń ostrzega, Pamięć i honor, Czasy, Prośba o uskrzydlenie, i zanurzenie się w sztukę, która potrafi obronić przed całkowitym zwątpieniem (Narodziny sztuki, Miejska galeria w Wieluniu, Mokną).

Potrafi też z pokorą pokazać, kim tak naprawdę jest wobec Stwórcy, powiedzieć, że nigdy nie była pełną doskonałością i że z tej niedoskonałości – z przeżytego życia zostanie rozliczona, a życie przecież kiedyś się skończy ( to wszystko w rozdziale Rzeźby: Zwycięstwo czy przegrana, Nasłuchiwanie, Obrzędy miłosne starości, Trzcina nad wodą).

Głębię poezji Niny Pawlaczyk pomogli wydobyć czytający wiersze, pięknie dobrana muzyka prezentowana przez wspaniałego akustyka Dariusza Szymanka i ściśle związane z treścią czytanych wierszy, pojawiające się na ekranie obrazy (prezentacja przygotowana przez dr Bożenę Rabikowską).

 

 

Zaproszenie do udziału w Grze Miejskiej „Wieluń 735”

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„Wieluń 735”

 

 • 1.

Organizator

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Wieluń 735” (zwanej dalej Grą) jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Wielunia oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
 • 2.

Zasady Gry

 1. 1. Gra Miejska pt. „Wieluń 735” odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w Wieluniu w godzinach 11.00 – 14.00 i stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej.
 2. Celem Gry jest zapoznanie jej uczestników z historią Wielunia.
 3. Udział w Grze jest bezpłatny.
 4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.
 5. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
 8. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 9. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 11. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

 

 • 3.

Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja zespołu liczącego 5 uczniów + opiekun (nauczyciel), który czuwa nad bezpieczeństwem Zespołu podczas trwania Gry.
 2. Zgłoszenia dokonać można osobiście w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, telefonicznie lub mailowo tel. 43 843 43 34 lub 601 929 303, e-mail: mzw@poczta.onet.pl do dnia 14 czerwca 2018 (czwartek) w godzinach pracy muzeum.
  3. Zgłoszenie Zespołu powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, imiona i nazwiska uczestników, wiek oraz telefon kontaktowy i adres  e-mail  opiekuna  lub jednego z członków Zespołu.
 3. Gra skierowana jest do uczniów klas V-VII i gimnazjalnych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieluń.
 4. Z każdej szkoły może wystartować jeden Zespół.
 5. W dniu Gry  (15.06)  do  godz. 10.40 należy dokonać rejestracji Zespołu w punkcie startowym znajdującym się w budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz odebrać Kartę Startową wraz z załączoną mapą.
  7. Przed rozpoczęciem Gry odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.).
  8. Odbierając Kartę Startową, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem.
  9. Rejestracja i udział w Grze ponadto oznacza wyrażenie zgody na:
  – przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
  – opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
  10. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

 

 • 4.

Zwycięzcy Gry

 1. Zwycięzcą Gry zostaje Zespół, który zbierze największą liczbę punktów w najkrótszym czasie i stawi się w ostatnim Punkcie Kontrolnym. W przypadku dotarcia na Metę w jednym czasie dwóch lub więcej osób/grup przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
 2. Fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
 3. Zakończenie Gry, podsumowanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczonym jako Meta (pl. Legionów w Wieluniu) około godziny 13.30.
 4. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.

 

 • 5.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.wielun.pl.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.