2016-07-04-stulecie-orkiestry-w-Ożarowie-4

Od lewej ks. Paweł Kostrzewa, ks. Sławomir Kandziora, wójt Tomasz Kącki, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, brygadier Waldemar Brząkała, wicestarosta Marek Kieler