Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019

Tytuł Młodego Innowatora w roku szkolnym 2018/2019 oraz indeks na kierunki informatyczne renomowanych, polskich uczelni technicznych należy do uczniów I LO.

Kacper Kiedos, Marcel Kijanka i Paweł Klecha, tegoroczni maturzyści, zdobyli I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019 w kategorii usprawnień softwarowo-technicznych podczas regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory w Łodzi.

Uczniowie stworzyli aplikację „LORM”, która jest pierwszym, bezpłatnym narzędziem do nauki języka dotykowego, opierającym się na tzw. alfabecie Lorma. Aplikacja ułatwia porozumiewanie się osób pełnosprawnych z osobami głucho-niewidomymi. Opiekunem pracy była profesor oświaty Zenona Stojecka.

Uczniowie ci uzyskali akredytację na finał konkursu podczas Gdynia E(x)plory Week, który odbędzie się w dniach 23-25 października 2019r. oraz nagrodę specjalną Urzędu Miasta Łodzi za innowację społeczną.

Aplikację „LORM” można pobrać w Sklepie Google Play.

Źródło: I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu