Odpust Porcjunkuli u wieluńskich Braci Mniejszych

Obecność Franciszkanów w Wieluniu liczy się od 9 lutego 1629 roku. W tym to dniu przybył do Warszawy na kapitułę reformatów szlachcic, obywatel Wielunia, i poprosił o przyjęcie fundacji. Kto to tak naprawdę był?
Z późniejszych opracowań wiadomo, że mógł to być Marcin Wierusz – Kowalski, główny dobrodziej zakonu.  Jego to, obok Pawła Niewęgłowskiego i Franciszka Fraxtiny, bracia uważali za fundatora kościoła i klasztoru.

Kościół o. franciszkanów

Kościół o. franciszkanów

Wnętrze franciszkańskiego kościoła z ołtarzem głównym i ołtarzem bocznym dedykowanym św. Franciszkowi

Wnętrze franciszkańskiego kościoła z ołtarzem głównym i ołtarzem bocznym dedykowanym św. Franciszkowi

Wraz z braćmi przyszły do Wielunia tradycje franciszkańskie, zwłaszcza tradycja odpustów ku czci świętych patronów zakonu i innych, gromadzących licznych wiernych z Wielunia i okolic.

Szczególne miejsce wśród odpustów franciszkańskich od zawsze zajmował odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej, czyli Odpust Porcjunkuli, świętowany 2 sierpnia. Wiązał się z nim odpust zupełny od kar za popełnione grzechy, wyproszony przez św. Franciszka w 1216 roku dla Porcjunkuli, jego umiłowanej kaplicy w Dolinie Spoletańskiej, oddalonej o 5 km od Asyżu we Włoszech.

Obraz zatytułowany"Święty Franciszek wyprasza odpust zupełny do Porcjunkuli"

Obraz zatytułowany”Święty Franciszek wyprasza odpust zupełny do Porcjunkuli”

Odpust Porcjunkuli to dwa dni uroczystości. Rozpoczęły się one 1 sierpnia o godzinie 12.00 Mszą św. z kazaniem. Po południu, w tym samym dniu, odprawione zostały jeszcze: Nabożeństwo ku czci NMP i Msza św. z kazaniem. W kolejnym dniu, w święto Matki Bożej Anielskiej, oprócz zwykłych mszy z kazaniem była Suma Odpustowa przy grocie, nabożeństwa ku czci Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka, Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych i nabożeństwo z procesją ze świecami przy grocie z obrazem Porcjunkuli.

Sumie odpustowej, na której zgromadzili się liczni czciciele Matki Bożej Anielskiej wraz z kapłanami diecezjalnymi i władzami samorządowymi (obecny był Andrzej Stępień – starosta wieluński i Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia), przewodniczył o. Robert Nikiel z Kalwarii w Pakości. On też wygłosił homilię, w której nawiązał do trwającego w kościele Roku Miłosierdzia, zakończonych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, odbywających się pod hasłem jednego z Błogosławieństw – „Błogosławieni Miłosierni albowiem oni Miłosierdzia dostąpią”, przypominając jednocześnie uczynki miłosierne dla ciała i duszy, które powinniśmy świadczyć bliźnim.

Największym darem Bożego Miłosierdzia dla człowieka, kontynuował, jest Maryja. Ona pierwsza tego miłosierdzia doświadczyła poprzez swoje Niepokalane Poczęcie, Wniebowzięcie i przede wszystkim przez to, że zgodziła się być Matką Syna Bożego, wypowiadając swoje fiat. Do Maryi, Matki danej każdemu z nas pod krzyżem na Golgocie, zwracamy się z ufnością w codziennej modlitwie słowami: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci ” i wierzymy, że przez Nią i dla Niej Bóg nigdy nie odmówi nam swojego Miłosierdzia. Kochajmy więc Maryję tak, jak kochał ją św. Franciszek, jak kochają Ją wszyscy Franciszkanie i jak kochał Ją św. Jan Paweł II.

Sumie Odpustowej przewodniczy o. Robert Nikiel

Sumie Odpustowej przewodniczy o. Robert Nikiel

Rozpoczyna się procesja z Najświętszym Sakramentem

Rozpoczyna się procesja z Najświętszym Sakramentem

Chorągwie i feretrony poprzedzające celebransa z Najświętszym Sakramentem

Chorągwie i feretrony poprzedzające celebransa z Najświętszym Sakramentem

Z Najświętszym Sakramentem o. Robert Nikiel

Z Najświętszym Sakramentem o. Robert Nikiel

Grota przy której sprawowana była liturgia Sumy Odpustowej

Grota przy której sprawowana była liturgia Sumy Odpustowej

Kramy dodające odpustowi kolorytu ludowego

Kramy dodające odpustowi kolorytu ludowego