2016-07-22-Odpust-w-Ozarowie-3

Nowy proboszcz Sylwester Rasztar składa osobiste wyznanie wiary