2016-07-22-Odpust-w-Ozarowie-2

Parafianie witają nowego proboszcza