2016-04-10-Obchody-Katynskie-3

Poczty sztandarowe szkół wieluńskich przy Pomniku Katyńskim