2016-04-10-Obchody-Katynskie-2

Warta honorowa przy Pomniku Katyńskim poświęconym pomordowanym nauczycielom z Ziemi Wieluńskiej i Wielunia