2016-04-10-Obchody-Katynskie-1

Na pierwszym planie kombatanci. Od lewej Henryk Strózik, Tadeusz Patyk, Tadeusz Szymański