Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Wieluniu

 

Uroczystości jubileuszowe zorganizowano z inicjatywy księdza prałata Mariana Mermera, Prepozyta Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej oraz Jana Książka, Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Odbyły się one 21 kwietnia 2016. Na uroczystości wieluńskie złożyły się: Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny w kolegiacie wieluńskiej, wykład ks. prof. dr hab. Jana Związka 1050. Rocznica Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, koncert połączonych chórów: Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, także w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. arcybiskup senior dr Stanisław Nowak, koncelebrowali ks. prałat Marian Mermer, ks. prof. Jan Związek oraz kapłani Wieluńskiego Regionu Duszpasterskiego. Liturgię ubogacał śpiewem chór z parafii św. Józefa.  Komentarz ks. Piotr Kamiński.

Splendoru uroczystej Eucharystii dodała obecność Bractwa Kalwaryjskiego z Praszki, przedstawicieli władz samorządowych, sióstr Bernardynek i Antoninek.

W homilii nawiązującej do Ewangelii św. Mateusza (fragment Ostatnie polecenie Jezusa: 28, 16-20): „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przy tym zachowywać wszystko to, co wam przykazałem. A Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, ks. arcybiskup przypomniał jak ważną rolę w życiu każdego chrześcijanina odgrywa chrzest święty, sakrament, który jest przepustką do wszystkich kolejnych sakramentów. Jak ważny musiał być chrzest dla księcia Polan, mówił, skoro zdecydował się go przyjąć, by potem chrystianizować swoje ziemie i mieszkających na nich swoich poddanych. Książę uwierzył, ze bez Boga nic nie można uczynić.

Dalsza refleksja odnosiła się do tego, co każdy z wierzących potrafi uczynić ze swoim chrztem, z jego owocami, jeśli uwikła się w grzech. Pytanie to dotyczy również całego narodu, w tym mieszkańców Ziemi Wieluńskiej. Ziemia Wieluńska, kontynuował ks. arcybiskup, zawsze była silna Bogiem. Może dlatego Jezus, który porzucił zgiełk wielkich metropolii, osiadł gdzieś niedaleko Wielunia (z wiersza Tadeusza Różewicza). Nie zapominajcie o tym, że Jezus jest na tej ziemi, na której chrześcijaństwo rozwinęło się w krótkim czasie od przyjęcia chrztu przez Mieszka. Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą. Po zakończonej Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie po krótkiej modlitwie złożone zostały wiązanki kwiatów.

Uroczystości jubileuszu Chrztu Polski pod pomnikiem Jana Pawła II

Uroczystości jubileuszu Chrztu Polski pod pomnikiem Jana Pawła II

Kolejna część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Po krótkich wystąpieniach dyrektora muzeum Jana Książka, starosty wieluńskiego Andrzeja Stępnia i burmistrza Pawła Okrasy głos zabrał prelegent, ks. prof. Jan Związek. Jego wykład to obrazy przedstawiające życie Słowian, ich wierzenia, dojrzewanie Mieszka do przyjęcia chrztu, wybór tego, od kogo ten chrzest należy przyjąć, rozważania gdzie akt chrztu się dokonał oraz odpowiedź na pytanie, co chrzest dał Mieszkowi i jego państwu.

Ostatnia część uroczystości to występ połączonych chórów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod batutą Jakuba Judzińskiego.

W programie koncertu znalazły się zabytki muzyki średniowiecza: Laudamus Virginem ze zbioru: Libre Vermell de Montserrat (XIV wiek); śpiewy chorału gregoriańskiego: Ave Regina Caelorum, Alleluja, o fili et filiae, Ave Maria; Bądź wiesioła Panno Czysta (Anonim z II polowy XV wieku, transkrypcja instrumentalna), Alleluja- Mikołaj z Radomia (XV wiek, transkrypcja instrumentalna); Bogurodzica (Anonim), Gaude Mater Poloniae- Wincenty z Kielczy, opracowanie na chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.

Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Występ połączonych chórów, dyryguje Jakub Jurdziński

Uroczystości jubileuszu Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Występ połączonych chórów, dyryguje Jakub Jurdziński

Wzruszającym momentem było wysłuchanie na stojąco pieśni Bogurodzica (I hymn Polski) Gaude Mater Poloniae. Czuliśmy się w tym momencie jednością i spadkobiercami wydarzenia sprzed 1050 lat .