2017-05-21-Noc -Muzeów-3

Na wystawie "Średniowieczny Wieluń" (archiwum MZW)