Nauczyciele emeryci świętowali Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 17 października, już po święcie Edukacji Narodowej (14 X), w gościnnych progach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu spotkali się nauczyciele emeryci, członkowie Sekcji Emerytów ZNP. Na spotkanie z seniorami, na zaproszenie prezesa Kazimierza Lesia, przybyli: Andrzej Jaźwiec – prezes Zarządu Wieluńskiego Oddziału ZNP, Marian Jankowski – członek Zarządu Głównego ZNP, Jerzy Nowakowski – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu, Zofia Szpikowska – wicedyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz grupa solistów, wychowanków Zofii Szpikowskiej, którzy swoim występem uświetnili uroczystość. Obecne były także media wieluńskie.

                          

                        

 

Występom towarzyszyły życzenia. Składali je seniorom Andrzej Jaźwiec – prezes Zarządu Wieluńskiego Oddziału ZNP i Roman Jankowski członek Zarządu Głównego ZNP. Życzeniom towarzyszyły kwiaty.

                      

Spotkanie stało się okazją do przypomnienia historii Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w tym roku świętuje 113 lat istnienia ( przypomniał ją Andrzej Jaźwiec) oraz do wyróżnienia osób pracujących aktywnie w strukturach ZNP w roku 2017/2018. Odznaki i wyróżnienia wręczył Marian Jankowski. I tak – Złotymi Odznakami ZNP uhonorowane zostały Monika Leś i Danuta Nowak. Za 50 lat członkostwa uhonorowano Jadwigę Reczkin i Kazimierza Lesia. Podziękowania i gratulacje za aktywność otrzymały Małgorzata Matusiak i Janina Wojdyła.

         

Oficjalną część uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zakończyło koleżeńskie spotkanie przy stole. Przy ciastku i herbacie łatwiej było mówić o współczesnej szkole i wspominać czasy, kiedy samemu było się czynnym nauczycielem.