Nadzwyczajne zebranie Miejsko – Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP w Wieluniu

Zebranie odbyło się w siedzibie koła w dniu 8 grudnia. Zostało zwołane ze względu na zaistniałe okoliczności i miało na celu zakończenie okresu tymczasowości, jaki powstał wraz ze śmiercią Pana Henryka Szymańskiego (20 XI odbył się pogrzeb w Niemczech), dotychczasowego Prezesa Miejsko – Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wieluniu. Inicjatorem zebrania był Pan Henryk Strózik, honorowy prezes koła i wiceprezes Zarządu Okręgu w Sieradzu.

Na zaproszenie Pana Henryka Strózika na zebranie przybyli: Edward Bielak, prezes Koła Gminnego w Mokrsku, Józef Łuczak, prezes Koła Gminnego w Czarnożyłach, Renata Tatara, Prezes Koła Sybiraków, Pani Małgorzata Zygmunt, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Sylwester Kaczmarek, dyrektor ZOEASZ, Pan Włodzimierz Kamiński, kierownik warsztatów w ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Karolina Kik, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu (współpracownicy koła), Zofia Białas, współpracownik koła i nieliczni członkowie.

Na zebraniu, które przekształciło się w nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo – wyborcze po uczczeniu minutą ciszy zmarłych: Eugeniusza Wieczorka (23 X 2021), Prezesa Zarządu Okręgu w Sieradzu i Henryka Szymańskiego (XI 2021) i dokonano wyboru nowego prezesa, wiceprezesa i nadzwyczajnych członków Zarządu Miejsko- Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP.  Nadzwyczajnym członkami Koła zostali wybrani jednogłośnie Włodzimierz Kamiński i Zofia Białas. Prezesem Koła został Włodzimierz Kamiński, wiceprezesem Karolina Kik. Do Zarządu została dokooptowana Zofia Białas

Sprawnie przeprowadzonego zebrania i wyboru prezesa koła pogratulowała Panu Henrykowi Strózikowi Renata Tatara.