Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to jeden z ważniejszych projektów społecznych i edukacyjnych w Europie. Jest to wielkie święto zabytków kultury. Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 X 1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zrelacjonował zorganizowane we Francji w 1984 roku „Dni Otwarte Zabytków”, w czasie których szerokiej publiczności, nieodpłatnie, udostępniono do zwiedzania obiekty, na co dzień trudno dostępne. Idea się spodobała.  Efektem było ustanowienie przez Radę Europy w 1991 roku Europejskich Dni Dziedzictwa mających na celu promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego. W Europejskie Dni Dziedzictwa aktywnie włączyła się także Polska. W tym roku będzie to już 24. edycja. Obchody przewidziano na 10–11 i 17–18 września. Hasło tegorocznej edycji, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, brzmi; „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Takie sformułowanie tematu ma pokazać, że wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką, historią … Po raz 24. w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa włącza się Muzeum Ziemi Wieluńskiej…

Propozycje Muzeum Ziemi Wieluńskiej na Europejskie Dni Dziedzictwa

Propozycje Muzeum Ziemi Wieluńskiej na Europejskie Dni Dziedzictwa