Muzealny Uniwersytet Rodzinny przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej

W marcu startuje Muzealny Uniwersytet Rodzinny przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Będą to zajęcia warsztatowe, lekcje muzealne, gry, wycieczki, które na celu mają poznawanie historii ziemi wieluńskiej. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych, ale do udziału w nich zapraszamy także osoby dorosłe, a więc towarzyszących im rodziców lub dziadków. Spotkania będą odbywać się w piątkowe popołudnia, dwa razy w miesiącu, w różnych obiektach muzealnych, ale nie tylko. Na uczestników czeka wiele niespodzianek. Zapisywać można się telefonicznie 43 843 43 34 lub mailowo: mzw@poczta.onet.pl
W załączniku plakat informacyjny MUR.
Magdalena Kopańska
Muzeum Ziemi Wieluńskiej