„Mitologia Kresów” – opowiada profesor Stanisław Sławomir Nicieja

9 maja 2019 r. w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się spotkanie z profesorem nauk humanistycznych Stanisławem Sławomirem Nicieją. Znakomity historyk przyjechał do Wielunia na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i miejskiej książnicy. Prelekcja długoletniego rektora Uniwersytetu Opolskiego zatytułowana „Mitologia Kresów” wpisała się w obchody XVI edycji Tygodnia Bibliotek.

Podczas spotkania, licznie zgromadzona publiczność, wysłuchała historii związanych z dawnymi Kresami. Z właściwą sobie swadą, prelegent snuł opowieści oparte na kanwie swego wielotomowego dzieła „Kresowa Atlantyda”. W trakcie spotkania nie  zabrakło wątków poświęconych ciekawym postaciom, miejscom i wydarzeniom.

Profesor przywołał tak znakomite postacie polskiej kultury, jak Czesław Niemen, Zbyszek Cybulski, Jerzy Giedroyc. Sporo miejsca poświęcił Cmentarzowi Łyczakowskiemu i kresowym miastom. Podczas spotkania nie zabrakło również anegdot i chwil refleksji nad polską historią i dniem dzisiejszym.

Integralną częścią spotkania był film prof. Stanisława Niciei „Trzy mosty”, w którym autor prezentuje historię z września 1939 r., historię trzech kresowych mostów na dawnej granicy polsko – rumuńskiej. Na zakończenie, wszyscy zainteresowani nabyli książki znakomitego historyka wraz z wpisem autora.

Źródło: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu