Międzyszkolny konkurs literacki na wiersz o przyjaźni rozstrzygnięty

We wtorek, 28 maja, rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs literacki na wiersz o przyjaźni zorganizowany w szkole w Kadłubie. Była to już kolejna edycja tego międzyszkolnego konkursu, którego tematyka we wcześniejszych latach była m.in. następująca:

Jestem bardzo w rękach Bożych.  Wiersz o Janie Pawle II.

Miłosierni jak ojciec. Wiersz o doświadczeniu Miłosierdzia.

Ojczyzna – kiedy myślę… Wiersz o ojczyźnie.

W tym roku hasło konkursowe brzmiało:
ZE SŁOWEM ŚW. JANA PAWŁA II, „PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM JEST TEN, DZIĘKI KTÓREMU STAJĘ SIĘ LEPSZY” MÓJ WIERSZ O PRZYJAŹNI

Na konkurs nadeszło kilkadziesiąt prac, w których przyjaźń rozumiana była różnorodnie. Przede wszystkim – jako relacja między ludźmi, ale także między człowiekiem a Bogiem. Uczestnicy podeszli różnorodnie do tematu przyjaźni ale przeważało to tradycyjne pojmowanie. Niektórzy próbowali ją definiować i wyciągać odpowiednie dla siebie wnioski, inni przedstawiali obrazy poetyckie, historie przyjaźni zwierząt, ludzi, nawet przyjaźni z kimś, kto już odszedł.

W nadesłanych wierszach znajdziemy więc elementy opisowe, próby definicji, czym ta przyjaźń dla młodego człowieka jest, są wspomnienia i obserwacje, a także pragnienia i deklaracje. Młodzi poeci zaprezentowali też bogatą gamę uczuć.

To co jednak najbardziej widoczne, to głębokie potraktowanie przyjaźni jako więzi, ale także postawy duchowej. Największym autorytetem jest Jan Paweł II i on oczywiście stał się bohaterem wielu liryków. Znajdziemy tu zachwyt i podziw dla Bożego stworzenia i słowa podziękowań za ten piękny świat i piękny dar jakim jest życie. Słowa wdzięczności brzmią bardzo wyraźnie. Pojawia się wiele wielkich słów.

Uczniowie nie wahają się nazywać rzeczy po imieniu: nadzieja, wiara, miłość, Bóg, łaska. Mamy wiersze-portrety, wiersze-przypowieści, wiersze-bajki , wiersze-opowieści, wiersze-apele, wiersze-wyznania.

Uczniowie korzystali z bogactwa mowy ojczystej. Stosowali różnorodne środki poetyckie: apostrofy do przyjaciela, Chrystusa, Boga, epitety nacechowane emocjonalnie i wartościująco, metafory związane z sercem, płaczem, krajobrazem, porównania, pytania retoryczne, a nawet elementy gry językowej. Wielu uczniów ma też skłonność do moralizowania, mówią co jest dobre, co złe, jak należy postępować i czego robić nie wolno.

Jeśli chodzi o formę, to przeważały wiersze nienumeryczne, ale były też klasyczne o stałej liczbie sylab, rymowane, ze średniówką, stroficzne. Wszystkie utwory powinny być nagrodzone ale specyfika konkursu polega na tym, że jury wybiera te najlepsze.

Jury w składzie Beata Błońska, Magdalena Kałwak i Jarosław Petrowicz nagrodziło zatem następujących poetki i poetów:

Kategoria klas III-IV:

I miejsce – Anna Zając z SP im. H. Sienkiewicza nr 2 w Wieluniu – opiekun Anna Brożyna,
II miejsce – Paulina Trocha z SP im. KEN w Kurowie – opiekun Marek Mikulski,
III miejsce – Nadia Baczyńska i Nikola Piekielna z SP im. W. Bełzy w Bieniądzicach – opiekun Iwona Jakubowska,
wyróżnienie – Zuzanna Mikołajczyk z SP nr 4 im. Królowej Jadwigi – opiekun Aleksandra Bura,

Kategoria Klas V – VI:

I miejsce – Zofia Bartosiewicz z SP im. KEN w Kurowie – opiekun Sylwia Janik, II miejsce – Natalia Pawelec z PSP SPSK im. św. Jana Pawła II w Kadłubie – opiekun Jarosław Petrowicz, III miejsce – Marika Sołtysiak z SP ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi – opiekun Anna Wolna, wyróżnienie – Filip Łasicki i Filip Sztendel z SP im. W. Bełzy w Bieniądzicach – opiekun Sylwia Nowak-Piekielna,

Kategoria Klas VII – VIII:

I miejsce – Michalina Dwornicka z SP im. W. Bełzy w Bieniądzicach – opiekun Sylwia Nowak-Piekielna,
II miejsce – Nadia Kluska z SP im. W. Bełzy w Bieniądzicach – opiekun Sylwia Nowak-Piekielna i Julia Sobota ze SP im. KEN w Kurowie – opiekun Sylwia Janik,  III miejsce – Maja Stępień z SP w Sieńcu – opiekun Elżbieta Klimas.

Jarosław Petrowicz

Źródło: SP Kadłubie