Międzynarodowy Dzień Sybiraka w Wieluniu 2021

W piątek 17 września mieszkańcy Wielunia przypomnieli i upamiętnili dwie ważne rocznice: bombardowanie Wielunia we wrześniu 1939 roku i początek II wojny światowej oraz napaść ZSRR na Polskę w dniu 17 września. Początek uroczystości miał miejsce w Izbie Pamięci 1 Września i Lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika przy II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.  Na uroczystość przybyli:

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Edward Kiedos, reprezentujący Grzegorza Schreibera- Marszałka Województwa Łódzkiego, Radny Sejmiku województwa łódzkiego – Andrzej Chowis, Starosta Wieluński – Marek Kieler, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek, Wicestarosta Wieluński – Krzysztof Dziuba, Zastępca Burmistrza Wielunia – Joanna Skotnicka – Fiuk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wieluniu – Maria Zarębska, reprezentująca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu Piotra Radowskiego, Naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Wieluniu – Wiesław Moszyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP brygadier Piotr Cały, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu – Małgorzata Zygmunt, Kierownik Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego – Wojciech Panek, Radny Rady Miejskiej w Wieluniu, Komendant V Szczepu Harcerskiego W Wieluniu – Grzegorz Żabicki, Członkowie Koła Terenowego Związku Sybiraków – Wieluńskich Sybiraków: Roman Gwiazdowski, Tatiana Krochmaluk, Maria Merta, Kazimiera Sztuka, Lidia Walczak, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Wieluniu – Henryk Szymański, Wiceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego – Henryk Strózik, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Czarnożyłach – Józef Łuczak oraz członkowie Tomczak Janina, Stefan Zygmunt, Przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych RP – Apolonia Urlych, Sekretarz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wieluniu, Chór PMDKiS w Wieluniu, Młodzież i Zespół Wokalno – Instrumentalny II LO w Wieluniu.

Organizatorami uroczystości byli: Koło Związku Sybiraków w Wieluniu, Starosta Wieluński – Marek Kieler, Burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa, przy udziale: II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu; Harcerzy V szczepu Harcerskiego „Piątka” i IV Wieluńskiej Drużyny Harcerskiej „Watra”, jako Asysty Honorowej pod kierunkiem Komendanta V szczepu Piątka pana Grzegorza Żabickiego oraz Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod kierunkiem pana Jakuba Jurdzińskiego, Chóru II LO pod kierunkiem pana Jakuba Jurdzińskiego

Rozpoczynająca spotkanie, Renata Tatara, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka powiedziała m.in.:

– Znajdujemy się w miejscu szczególnym nie tylko dla naszego miasta, ale całego kraju i świata. W miejscu, gdzie 1 września 1939 roku o g. 4.40 na ówczesny Szpital pod wezwaniem Wszystkich Świętych spadły pierwsze bomby II wojny światowej zabijając w tym miejscu 32 bezbronnych, niewinnych ludzi.

Atak Niemiec na Polskę to jedno z dwóch postanowień paktu Ribbentrop – Mołotow. Drugim był atak Sowietów na Polskę, który zrealizowano 17 września 1939 roku.  Ten dzień, 17 września, został ustanowiony Światowym Dniem Sybiraka.

Dzisiejsze spotkanie w Izbie Pamięci 1 września 1939 i Lat Późniejszych przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka jest kolejną żywą lekcją historii, która ma przypominać o masowych deportacjach Polaków na Syberię i do Kazachstanu, wykonanych zgodnie z nakazem Stalina z dnia 5.12.1939 roku.

 Odbyły się 4 masowe deportacje, a potem kolejne, także w latach powojennych. Szczególne daty to: rok 1940: 10 lutego, 13 kwietnia i 21 i 22 czerwca, rok 1941: 21-22 czerwca, rok 1944 i szereg lat po wojnie. W tych dniach życie  1.350.000 ludzi zamieniło się w piekło. Ich domem stały się: Północna Syberia, Swierdłowsk, Irkuck, Tumieńsk, Kazachstan, Kołyma, Workuta, Magadan, Norylsk. Wszystkie te miejsca to znak bolesnych wspomnień i tragedii wielu polskich rodzin.

 Zesłanych na Sybir, bohaterów walk o niepodległość, Ofiary Zbrodni Katyńskiej, aresztowanych, zesłanych do łagrów i tam zamęczonych, żołnierzy Armii Krajowej, ojców, matki, siostry, braci, Ich wszystkich, których prochy są rozproszone w syberyjskich tajgach i w katyńskich mogiłach, zachowujemy w pamięci. Im poświęcamy montaż słowno – muzyczny „Pamiętajmy” w wykonaniu chóru PMDKiS oraz uczniów II LO – pod kierunkiem nauczycieli II LO: Doroty Eichsteadt i Jakuba Judzińskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy kościele p.w. Zwiastowania NMP u o. Franciszkanów i w kościele. Przy grocie ludzkiej, obok której stoi Pomnik Sybiraków, została odmówiona modlitwa za zmarłych, odczytany został Apel Pamięci i złożone zostały wiązanki kwiatów oraz zapalone Znicze Pamięci.

Uroczystość zakończyła Msza święta koncelebrowana w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej. W intencji Sybiraków i innych ofiar dwóch wrogich Polsce totalitaryzmów modlił się o. Konkordiusz. On też w słowie Bożym skierowanym do wszystkich uczestników Eucharystii, szczególnie zaś do młodzieży i nielicznych żyjących świadków tamtych dni przypomniał słowa Jana Pawła II, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Módlmy się, więc o pokój, by nie powtórzyła się tragedia lat 1939 – 1945, byśmy nie musieli walczyć z głodem, mrozem, brakiem szacunku do osoby ludzkiej. Niech pomoże nam w tym wołaniu święty Franciszek, którego Stygmaty dzisiaj wspominamy. Liturgię Mszy świętej ubogacił śpiewem Chór PMDK i S w Wieluniu pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego