List otwarty Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy do Pawła Rychlika Posła na Sejm RP oraz Tomasza Matyni Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak poinformował mieszkańców Wielunia o liście otwartym, który   Burmistrz  Wielunia Paweł Okrasa skierował  do Posła na Sejm RP Pawła Rychlika oraz Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Tomasza Matyni

List nawiązuje do wniosku złożonego przez Gminę Wieluń do Prezesa Rady Ministrów  z prośbą o  dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzącego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy 2.0. Uzyskana dotacja , pisze Burmistrz  Wielunia, zostanie przeznaczona na przebudowę basenu odkrytego i targowiska oraz budowę basenu przy ul. Broniewskiego w Wieluniu.

 W liście czytamy:

Niniejsza inwestycja jest niezmiernie ważna dla lokalnej społeczności, dlatego zwracam się z prośbą o podjęcie wspólnych działań, które doprowadzą do powstania powyższych obiektów. Jak Panowie wiedzą, obecny basen kryty przy ul. POW i kąpielisko otwarte przy ul. Broniewskiego lata świetności mają już za sobą i nie przystają do współczesności.

Z własnego budżetu Gminy nie stać na wybudowanie takiego kompleksu, gdyż wiązałoby się to z ograniczeniem innych, ważnych dla mieszkańców Gminy inwestycji (budowa dróg, kanalizacji, rozbudowa bazy oświatowej, itp.) […]

Przebudowa targowiska miejskiego jest elementem stworzenia odpowiednich warunków do handlu dla rodzimych, w zdecydowanej większości lokalnych kupców (rolników, ogrodników, sadowników, rzemieślników, etc.) aby mogli sprzedawać swoje produkty.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa liczy na zaangażowanie  obydwu panów w  zabieganie o przyznanie dotacji, wszak obaj  reprezentują ziemię wieluńską i jej rozwój leży im niewątpliwie na sercu. Jak czytamy w liście burmistrz również deklaruje ze swej strony pełną współpracę.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Otrzymane wsparcie jest bezzwrotne.