Ławeczka Kierocińskiej odsłonięta i poświęcona

Działająca w Wieluniu Fundacja Słowem Pisane zaprosiła wielunian w niedzielę 11 sierpnia do parafii św. Barbary  na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Ławeczki Kierocińskiej.  Ławeczka Kierocińskiej stanęła na skrzyżowaniu ulic św. Barbary i Joanny Żubr. W programie uroczystości przewidziano: Mszę świętą w kościele p.w.  św. Barbary, emisję filmu „Ona nigdy nie była sama”, odsłonięcie i poświęcenie ławeczki, spacer śladami Matki Teresy Janiny Kierocińskiej.

Organizatorem uroczystości była Fundacja Słowem Pisane, współorganizatorami Urząd Miejski w Wieluniu, Parafia Świętej Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu oraz działające w parafii św. Barbary Stowarzyszenie Razem możemy więcej im. Matki Teresy Janiny Kierocińskiej.

Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Jarosław Boral. Teksty liturgiczne i psalmy czytały siostry Karmelitanki z Sosnowca. Obecna była także siostra z Wrocławia. Na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia przybyli  przedstawiciele władz samorządowych: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Wicestarosta Krzysztof Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Akulicz, radni, rodzina Matki Teresy, członkowie Stowarzyszenia Razem możemy więcej im. Matki Teresy Kierocińskiej, członkowie Fundacji Słowem Pisane, media wieluńskie.

Ławeczka Kierocińskiej to już drugi projekt zrealizowany w 2019 roku przez Fundację Słowem Pisane (pierwszy to Festiwal Literatury Zarzewie #1.Początek odbywający się  w dniach 26 – 28 czerwca). Projekt „Ławeczka Kierocińskiej 2019”zrealizowano w ramach programu Mikrogranty w Łódzkiem finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu było upamiętnienie Czcigodnej Sługi Bożej, wielunianki, Założycielki Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Matki Teresy Janiny Kierocińskiej . Upamiętniono jej związek z Wieluniem poprzez wykonanie i udostępnienie w przestrzeni publicznej Wielunia małej formy architektury drewnianej – „Ławeczki Kierocińskiej”.

Ławeczkę i figurę siostry Teresy wyrzeźbił Łukasz Zabłocki, twórca ludowy związany z Ziemią Wieluńską. Swoją formą rzeźba nawiązuje do już istniejących drewnianych rzeźb, które są eksponowane w Wieluniu przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej i przy Zespole Szkół nr 1. Ławeczka oprócz walorów estetycznych i poznawczych ma wartość funkcjonalną – można na niej usiąść i odpocząć.

Uroczystego odsłonięcia Ławeczki Kierocińskiej, w przeddzień comiesięcznej Eucharystii w intencji beatyfikacji, dokonali obecni na uroczystości przedstawiciele władz samorządowych, prezes Stowarzyszenia Razem możemy więcej, odpowiedzialna za szerzenie kultu Matki Teresy siostra Bogdana Batog z Sosnowca, i ks. proboszcz.  Po  odsłonięciu  ks. proboszcz, w obecności licznych wiernych, uroczyście ją poświęcił.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Ławeczki zakończył spacer śladami Matki Teresy. Uczestnicy spaceru zobaczyli dom, w którym Matka Teresa się urodziła, szesnastowieczny kościół św. Barbary, w którym się modliła i krzyż postawiony w 1910 roku przez Antoniego Kierocińskiego na granicy majątku.

Epilogiem uroczystości można nazwać deklarację Tomasza Akulicza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu, który obiecał pomoc w zagospodarowaniu skwerku obok Ławeczki.

Jesteśmy przekonani, mówili członkowie Fundacji Słowem Pisane, że Ławeczka to początek przyszłego projektu, którym będzie „Szlak Kierocińskiej”.