Kulturalne Przejażdżki tym razem w Turowie

Projekt „Kulturalne przejażdżki” zakłada, że do końca maja w każdym sołectwie Gminy Wieluń  odbędą się warsztaty różnego typu dla mieszkańców danego sołectwa. A wszystko za sprawą zaangażowania Sołtysów i pracowników jednostek kultury.

Po pierwszych warsztatach malarskich w Masłowicach, w których uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli, można zauważyć większą integrację mieszkańców. Integracja zdecydowanie aktywizuje społeczność w obszarze działalności artystycznej oraz pozwala zapoznać się z bogatą ofertą miejscowych jednostek kulturalnych.

Kolejną miejscowością – przystankiem w ramach nowego, autorskiego projektu „Kulturalne przejażdżki”  w dniu 17 lutego był Turów.  Tym razem  były to warsztaty tworzenia lampionów. Przeprowadzili je pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu: Justyna Błaszczak, Maria Majchrowska i Olga Wiśniewska. Warsztatom  towarzyszyła projekcja multimedialna prezentująca  bogaty księgozbiór oraz  atrakcyjną ofertę kulturalno-edukacyjną miejskiej książnicy. Co nam zaproponuje 3 marca Gaszyn?

MiGBP  dziękuje  wszystkim uczestnikom za bardzo aktywny udział  oraz zaangażowanie.

Podgrzewacze do lampionów zasponsorowała Gala Poland Sp. z o.o.

       

               

               

               

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu