Książka „Utracony Świat- Podróże Leona Barszczewskiego po XIX- wiecznej Azji Środkowej”

18 maja br. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarta została wystawa „Utracony Świat – Podróże Leona Barszczewskiego po XIX – wiecznej Azji Środkowej”.

Leon Barszczewski urodził się w Warszawie 20 lutego 1849 roku, zmarł tragicznie w Częstochowie 20 marca 1910 roku. Spoczął na cmentarzu na Kulach. Obecnie jego szczątki spoczywają w grobowcu rodzinnym, w kwaterze 12, na Starych Powązkach w Warszawie.

W latach 1876 – 1897, będąc w służbie armii carskiej, przebywał w Samarkandzie, skąd organizował wyprawy m.in. na terytoria Emiratu Buchary, Chanatów Badachszanu i Darwazu. Podczas wypraw wywiadowczych badał szlaki komunikacyjne na pograniczu z Chinami i Afganistanem, opracowywał mapy penetrowanych terenów, biegów rzek, odkrywał liczne złoża mineralne. Wszystko zaś dokumentował za pomocą aparatu fotograficznego.  Jest uznawany za prekursora polskiej fotografii reportażowej.

Mottem życiowym Leona Barszczewskiego były słowa: „Wszystko można pokonać na świecie dobrym słowem i serdeczną prostotą, nie zaś duma i pychą”.

O tym niezwykłym i nieprzeciętnym człowieku, zafascynowanym Azją podróżnikiem, fotografem utrwalającym na płytach szklanych negatywów niepowtarzalne widoki krajobrazów i miast Azji Środkowej, zwłaszcza Samarkandy, możesz przeczytać w książce „Utracony Świat – Podróże Leona Barszczewskiego po XIX – wiecznej Azji Środkowej”. Książka powstała na podstawie wspomnień córki Jadwigi Barszczewskiej – Michałowskiej. Za wybór, opracowanie i komentarz jest odpowiedzialny prawnuk Igor Strojecki.

Książka, czytamy w recenzji, jest swoistym zwierciadłem duszy Barszczewskiego, jest owocem przeszło trzydziestoletnich badań genealogicznych Igora Strojeckiego oraz jego fascynacji postacią i dokonaniami pradziadka – podróżnika i fotografa Leona Barszczewskiego. Nieistniejący już świat autor odtworzył na podstawie notatek samego podróżnika, artykułów publikowanych w prasie oraz wspomnień jego córki Jadwigi Barszczewskiej – Michałowskiej

O Leonie Barszczewskim i rodzinie Barszczewskich, o odkrytym przez niego „utraconym świecie” oraz o książce „Utracony Świat” opowiadał w Muzeum Ziemi Wieluńskiej prawnuk Igor Strojecki.

Spotkanie odbyło się 14 czerwca. Wystawę pod tym samym tytułem można oglądać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej do końca sierpnia.