Koronka do Bożego Miłosierdzia -10 minut modlitwy za świat, ojczyznę, Kościół i rodzinę

28 września, po raz ósmy na świecie, w rocznicę beatyfikacji bł. księdza  Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry Faustyny Kowalskiej, wierni całego świata odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wierni Wielunia w tą światową modlitwę włączyli się po raz czwarty.

Ci, którzy Koronką chcieli modlić  się za kapłanów (by wypełniali wolę Bożą przekazaną siostrze Faustynie), za oddalenie pandemii koronawirusa, za ludzi doświadczonych kataklizmami w różnych częściach świata, o pokój na świecie, za Ojczyznę i rodziny oraz za siebie nawzajem, przybyli na plac Legionów o godzinie 15.00. Wraz z nimi przybył ks. Konrad Cygan i ks. prałat Jacek Zieliński. Modlitwie przy krzyżu przewodniczył ks. Konrad Cygan.