Konkurs plastyczny” W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II” rozstrzygnięty

Papież Polak, Jan Paweł II Wielki, Pielgrzym Tysiąclecia,  zmienił świat  i  stał się jego największym  autorytetem.  Szczerze kochał ludzi,  szczególnie dzieci i młodzież. Bardzo lubił góry, górali, piesze wędrówki oraz  jazdę na nartach. Był wrażliwy na ludzką krzywdę, otwarty i gotowy do zrozumienia drugiego człowieka, odważny w wyznawaniu wiary i zdeterminowany w dawaniu siebie innym. Na zawsze pozostanie  w naszej  pamięci jego uśmiech i spojrzenie pełne dobroci. Tak postrzegany  Jan Paweł II przez organizatorów konkursu stał się bohaterem wielu prac plastycznych nadesłanych na konkurs zorganizowany przez PMDKiS w Wieluniu oraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu. 

Celem konkursu było uczczenie pamięci Jana Pawła II, doskonalenie warsztatu twórczego oraz prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych. W związku z epidemią koronawirusa i ograniczonymi możliwościami dostarczenia prac oryginalnych, konkurs przebiegał z wykorzystaniem możliwości elektronicznego przesyłania zdjęcia pracy plastycznej na adres e-mail: mdkwielun@wp.pl. Prace (wyłącznie indywidualne) mogły być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej w formacie A 4, A 3.  Termin nadsyłania prac  minął 15 maja 2020 r..

Konkurs był adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6 lat), uczniów szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych. Rozstrzygnięty został w czterech kategoriach wiekowych. Napłynęło na niego 106 prac w wersji elektronicznej i 4 w wersji papierowej.

Oceny prac konkursowych  dokonał zespół w składzie: Jolanta Łuczak – nauczyciel plastyki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu,  Joanna Dudek – nauczyciel plastyki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury  i Sportu w Wieluniu,  Dominika Rosak – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego    w Wieluniu

Komisja konkursowa przyznała miejsca i wyróżnienia, jak niżej:

Kat. I (przedszkolaki od 5 lat)

I miejsce  –  Julia Szymanek, lat 6, Publiczne Przedszkole w Mierzycach

II miejsce –  Franciszek Lesiak, lat 6, Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu

III miejsce – Maja Cholajda, lat 6, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szynkielowie

III miejsce  – Józefina Jurdzińska, lat 5, Wieluń

Wyróżnienie:

Maja Skowron, lat 5, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie

Kat. II   (klasy I – III szkoły podstawowej)

I miejsce – Adam Biegański, kl. III, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

I miejsce – Nikola Kowal, kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu

II miejsce – Bartłomiej Jasianek, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi                    w Wieluniu

III miejsce – Tomasz Kolanek, kl. II, Szkoła Podstawowa w Szynkielowie

Wyróżnienia:

Weronika Dydyna, kl. III, Zespół Szkół Samorządowych im. Władysława  Stanisława Reymonta w Pątnowie

Wiktoria Kuliberda, kl. I, Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Kat. III  (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

I miejsce – Adam Hajduga, kl. V, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu    w Wieluniu

I miejsce – Szymon Chadryś, kl. V, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach

I miejsce – Brajan Majchrowski, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu

II miejsce – Daria Kostrzewa, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach

II miejsce –  Marika Sołtysiak, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

III miejsce –  Wiktoria Merta, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach

III miejsce –  Bartosz Wróbel, kl. V, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach

III miejsce – Norbert Znamiec, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach

Wyróżnienia:

Katarzyna Kusiak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach

Martyna Białek, kl. V, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach

Hanna Włodarczyk, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu

Sandra Kucharczyk, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Maja Dydyna, kl. VI, Zespół Szkół Samorządowych im. Władysława  Stanisława Reymonta  w Pątnowie

Marceli Opałka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

Lena Woźniak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Kat. IV (klasy VII-VIII szkoły podstawowej)

I miejsce – Amelia Głąb, kl. VII, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

II miejsce – Julia Drop, kl. VII, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

II miejsce – Adrianna Włodarczyk, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Wieluniu

III miejsce – Maciej Kosowski, kl. VII, Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

III miejsce – Wiktoria Sobczyk, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi   w  Wieluniu

Wyróżnienia:

Wiktoria Jasianek, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Wieluniu

Maja Zielińska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi  w Wieluniu

Kat. V  (szkoły ponadpodstawowe)

Wyróżnienia:

Kinga Kolanek, kl. I, Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

Klaudia Kucharczyk, lat 18, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka   w Wieluniu

      

                                          

                                         

 

Źródło: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu