100. rocznica urodzin Jana Pawła II w Wieluniu

18 maja w Wieluniu pamiętano o 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. W tym dniu samorządowcy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Jego pomnikiem, stojącym przy gmachu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.  Wśród składających kwiaty Starosta Wieluński Marek Kieler, wicestarosta Krzysztof Dziuba, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Wiceburmistrz Joanna Skotnicka- Fiuk. Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy z powodu restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa odbyło się bez udziału mieszkańców.

O wielkiej przyjaźni świętego papieża i wielunian przypomina nie tylko pomnik, ale i Dąb Pamięci rosnący obok. Szczególne wspomnienia budzi jednak zbliżająca się 49. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, której dokonali 5.09. 1971 roku  ks. kardynał Karol Wojtyła i Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński.

Z tej okazji, w 30. rocznicę koronacji (5.09.2001), Muzeum Ziemi Wieluńskiej zorganizowało wspaniałą wystawę połączoną ze świadectwami pielgrzymów uczestniczących w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na audiencjach w Rzymie i podczas  Jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Dziś, w 100. rocznicę urodzin tego Proroka XX wieku i przyjaciela naszego miasta Muzeum zaprasza na wirtualną wystawę ukazującą wizytę kardynała Karola Wojtyły w Wieluniu oraz działania mające na celu upamiętnienie w naszym mieście postaci tego Wielkiego Polaka.

        

        

                                   

Fot. Gmina Wieluń i Powiat Wieluński