2017-04-09-pieśń pasyjna-3

Chór pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, akompaniuje Szymon Blajer