Koncert pieśni pasyjnej

Niedziela rozważań Męki Pańskiej zgromadziła w kościele kolegiackim w Wieluniu miłośników muzyki chcących wysłuchać koncertu pieśni pasyjnej przygotowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu. Jego wykonawcami był Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz Zespół Muzyki Dawnej pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego, jako akompaniator wystąpił Szymon Blajer, organista parafii św. Józefa, a prowadzącym był dr Włodzimierz Sygulski, którego słowa okazały się wspaniałym rozważaniem na temat krzyża Chrystusa i Jego znaczenia w życiu każdego człowieka. Zgromadzeni na koncercie usłyszeli m.in.: krzyż jest księgą, której nigdy nie powinno się przestać poznawać, ale ciągle rozważać i próbować zrozumieć jak miłość zwycięża przez cierpienie; zrozumieć tajemnicę krzyża pomoże nam Matka Bolesna, której poświęcone zostały trzy pierwsze utwory koncertu: Ave Regina, O Matko miłościwa, Stabat Mater Dolorosa. Kontynuując, konferansjer mówił: Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby ci, co w Niego wierzą mieli życie wieczne, a na drogę do wieczności pozostawił im światło Ewangelii. A co na to wszystko człowiek? Odpowiedzią były kolejne pieśni: Ludu mój ludu, Krzyżu święty, Judasz Jezusa przedał, Na Górze Oliwnej, De profundis, Ach mój Jezu, Kantyk o Męce Pańskiej.

Zespół Muzyki Dawnej i Chór

Zespół Muzyki Dawnej i Chór

Zespół Muzyki Dawnej

Zespół Muzyki Dawnej

Chór pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, akompaniuje Szymon Blajer

Chór pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, akompaniuje Szymon Blajer

Ostatnią część koncertu wypełniły pieśni mające uwielbić Jezusa, który oddał życie dla sprawiedliwości. Były to: Adoramus Domine Jesus Chryste, O krwi najdroższa, Bogu ufa dusza moja, Chwałą naszą jest Pan

Po koncercie

Po koncercie

Młodym wykonawcom za piękny koncert, wprowadzający słuchaczy w Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, a słuchaczom za liczny i modlitewny udział, podziękował ks. proboszcz Jacek Zieliński.