2016-05-06-Kwartet-ProForma-1

Od lewej: Wojciech Strzelecki,Piotr Lembicz,Marek Wawrzyniak, Marcin Żmuda, w środku Przemysław Lembicz