Kolejne jednostki OSP z powiatu wieluńskiego włączone do KSRG

Kolejne trzy jednostki  OSP z powiatu wieluńskiego: OSP Wielgie, OSP Kraszkowice i OSP Załęcze Wielkie zostały włączone w Krajowy System Ratowniczo –Gaśniczy.

Podpisanie trójstronnych porozumień o włączeniu wymienionych  jednostek OSP odbyło się we wtorek, 1 sierpnia, podczas spotkania w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu poświęconego zagadnieniom dotyczącym rozbudowy sieci podmiotów KSRG na terenie powiatu wieluńskiego.

Po akceptacji  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i wydaniu decyzji o włączeniu do systemu, jednostki  te wzmocnią potencjał KSRG na terenie powiatu wieluńskiego. Obecnie na terenie powiatu działa 18 jednostek OSP skupionych wokół KSRG.

Dokumenty podpisali: Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu bryg. Karol Bednarski oraz  wójtowie gmin:  gminy Ostrówek – Ryszard Turek, gminy Wierzchlas – Leszek Gierczyk i  gminy Pątnów – Jacek Olczyk.

Swoje podpisy złożyli także prezesi i naczelnicy podmiotów ratowniczych włączonych w struktury KSRG tj. OSP Wielgie, OSP Kraszkowice, OSP Załęcze Wielkie.

– relacjonuje na swoim FB KP PSP w Wieluniu

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  aspirują  również druhowie  OSP Wieluń.

Powiat wieluński wzbogacił się o 3 nowe jednostki, które wstąpią w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Serdecznie gratulujemy OSP Kraszkowice, OSP Wielgie i OSP Załęcze Wielkie – zasłużyliście na to!

Mamy nadzieję, że my jako najbardziej wyjazdowa jednostka w gminie Wieluń oraz w powiecie wieluńskim również w najbliższym czasie wstąpimy w szeregi KSRG.

Mamy wymagany sprzęt w tym nowy wóz, który otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, ale przede wszystkim wyszkolonych ludzi, którzy w każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc. Nasza kadra nieustannie rośnie, a sprzętu przybywa.

Jesteśmy zadowoleni, że mamy poparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz radnych Gminy Wieluń. Czekamy jedynie na decyzje głowy miasta – Pawła Okrasy. Jesteśmy przekonani, że my również zasłużyliśmy na dołączenie do grona jednostek z „9” w numerze operacyjnym na wozie.

– druhowie z OSP Wieluń

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, działający od 1995 roku, zorganizowany został przez Państwową Straż Pożarną. Podstawowym jego celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska oraz ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym.

Cele KSRG:

walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

ratownictwo techniczne,

ratownictwo chemiczne,

ratownictwo ekologiczne,

ratownictwo medyczne,

współpraca z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa oraz systemu powiadamiania ratunkowego.

   

   

   

Opracowanie:  Ewa Misiak – Kocham Wieluń

fot. KP PSP Wieluń