Klub Satyryka „Ja gęgole”

 

Logo Klubu Satyryka

Logo Klubu Satyryka

Z dniem 06.06.2016 r. w Wieluniu zawiązał się Klub Satyryka  pod śmieszną nazwą „Ja gęgole”. Pomysłodawczynią oraz inicjatorką jest Magdalena Kapuścińska, która serdecznie zaprasza do członkostwa i aktywnego udziału w kulturalnej działalności  Klubu wszystkie osoby, które piszą, malują, muzykują, a także sympatyków z poczuciem humoru (bez ograniczeń wiekowych i innych). Chętni proszeni są o zgłaszanie  uczestnictwa w klubie na maila: magdoska29@.wp.pl lub na stronie

https://www.facebok.com/ja-gęgole-klub-satyryka telefon 48 690 197 790