Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum Analityczne SPSK w unijnym programie Erasmus +

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum Analityczne SPSK w Wieluniu po raz kolejny biorą udział w unijnym programie Erasmus+. Tym razem realizują projekt we współpracy ze szkołami z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji i Włoch. Tematyką projektu jest szeroko pojęte dziedzictwo narodowe, co umożliwia jego uczestnikom bliższe poznanie historii Europy oraz  wspólnych korzeni i  kultury krajów, z których pochodzą uczestnicy.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu, przy udziale nauczycielek języka angielskiego – p. Anny Wolnej i p. Kariny Siwik, pełniącej tym razem rolę koordynatorki, młodzież ma szansę uczestnictwa w wielu wydarzeniach oraz realizowania  wielu ciekawych zadań.  Są wśród nich m.in. warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki,  przygotowywanie różnego typu prezentacji , wykonywanie  modeli historycznych budowli, cenionych przez ludzi z  naszego kręgu kulturowego. Największą atrakcją  programu Erasmus + są wyjazdy zagraniczne. Pierwsze wspólne spotkanie krajów partnerskich odbyło się w marcu na Litwie. Zaowocowało  ono m.in. poznaniem się uczestników projektu i podjęciem decyzji dotyczących dalszych działań.

Kolejna grupa uczniów ze szkół partnerskich spotkała się w urokliwym mieście Camarena w Kastylii – La Mancha na początku maja 2019 r., gdzie zasmakowała życia w słonecznym kraju, pełnym zrelaksowanych i otwartych ludzi.  Wielką atrakcją okazała się możliwość  degustacji lokalnych potraw, poznawania nowych smaków i uczestniczenia w wydarzeniach, które zaowocowały poznaniem wielu interesujących zwyczajów mieszkańców prowincji Toledo.  Jedną z ważniejszych zaplanowanych części spotkania było odwiedzanie historycznych miejsc, grupa udała się między innymi do Madrytu, Toledo, Segowii, Avilli , Meridy … . Doskonale zachowane mury obronne, imponujące katedry i inne obiekty kultu religijnego,  rzymskie akwedukty, starożytny amfiteatr i wyjątkowy klimat historycznych miast z łatwością przeniósł uczestników w dawne czasy. Z kolei, podczas zajęć w szkole, z zainteresowaniem przyglądali się pracowniom, prowadzonym lekcjom i organizacji życia szkolnego, porównując  je z polskim systemem edukacji i realiami naszych placówek edukacyjnych.

Dzięki projektowi Erasmus+ młodzież ze szkół katolickich w Wieluniu wciąż zdobywa nowe doświadczenia, tak bardzo potrzebne na progu dorosłego życia. Nie można nie wspomnieć o nauce tolerancji dla innych kultur, obyczajów i narodów czy doskonaleniu znajomości języków obcych. Korzyści dla uczniów są niezliczone.

Jesienią tego roku przed nauczycielami i uczniami szkół katolickich w Wieluniu  duże wyzwanie – przyjazd delegacji z pięciu państw partnerskich biorących udział w projekcie. Wizyta odbędzie się w październiku i zapowiada się nie tylko pracowicie, ale przede wszystkim ciekawie. Zaplanowano m.in. zwiedzanie Krakowa, Torunia i Gdańska. Warto wspomnieć, że przybywający do nas goście już teraz deklarują ogromną ciekawość i chęć poznania polskiej kultury, tradycji i szeroko pojętego dziedzictwa narodowego.

Źródło: KLO i Technikum Analityczne SPSK w Wieluniu