Jubileusz z okazji 10 lat działalności zespołu ludowego „Czeremcha”

Działający w Filii Bibliotecznej w Rudzie zespół śpiewaczy Czeremcha świętował w niedzielę 10 października 10 lat działalności.  Świętowanie jubileuszu rozpoczęła Eucharystia w kościele p.w. św. Wojciecha w Rudzie. Mszę świętą w intencji jubilatów odprawił ks. Wojciech Drobiec, proboszcz parafii. Poprzedził ją koncert pieśni maryjnych w wykonaniu członków zespołu. Członkowie zespołu czytali także teksty liturgiczne – fragmenty z Księgi Mądrości i Listu do Hebrajczyków i wspólnie z wszystkimi wysłuchali homilii nawiązującej do przeczytanego fragmentu Ewangelii wg świętego Marka dotyczącego zgody na dobrowolne ubóstwo. Ilu z nas zachowa się tak jak ewangeliczny młodzieniec, który nie potrafi zrezygnować ze swojego bogactwa, jedynej przeszkody na drodze do królestwa Bożego, pytał kaznodzieja. Wszyscy, także członkowie zespołu, zostali pozostawieni z pytaniem: – jaką lekcję powinniśmy odrobić, aby stać się ludźmi ubogimi w duchu, czyli ludźmi pokornymi, głodnymi Bożej łaski, gotowych wsłuchać się w swoje sumienie.

               

               

             

Uroczystości jubileuszowe po Mszy świętej przeniosły się do Kryształowego Pałacu. Tę część uroczystości poprowadziła Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. Powiedziała ona m.in.:

czuję się trochę jak matka chrzestna Czeremchy, stąd moja trema i emocje. Nie mniej, wypada mi powiedzieć kilka słów o zespole, który od dziesięciu lat kultywuje tradycje ludowe i śpiewacze regionu i uświetnia swoimi występami wiele przeglądów folklorystycznych, wiele uroczystości regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Zespół Śpiewaczy Czeremcha swoje powołanie  realizuje z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Na co dzień kultywuje tradycje ludowe i śpiewacze regionu wieluńskiego. Swymi występami uświetnia uroczystości lokalne: gminne i powiatowe dożynki, uroczystości religijne, imprezy kulturalne, oświatowe.  Czeremcha promuje  region  wieluński na terenie całego kraju. Ma na swoim koncie również występ za granicą, w czeskich Petrovicach.

               

               

               

               

               

               

Przedstawiając zespół, Iwona Podeszwa powiedziała:

– Zespół Śpiewaczy Czeremcha działa przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu Filia w Rudzie od lipca 2011 r. W jego skład wchodzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie, a także przedstawiciele lokalnej społeczności.

Obecnie Czeremcha liczy 17 osób. Są to:

Piotr Bednarek,
Justyna Błaszczak, ·Marianna Cichoń,
Bogusława Czerniak,
Maria Dydyna,
Franciszek Górka,
Krzysztof Grzeżółkowski,
Mirosława Jama,
Kazimierz Jasiński,
Bogumiła Jaworska,
Helena Kaczmarzyk,
Irena Kik,
Mirosława Kotala,
Maria Kozioł,
Maria Łyczko,
Maria Podyma,
Małgorzata Trzanek

W 2013 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu w ramach projektu „Nasz region-nasza tradycja aktywizacja środowiska wiejskiego” zakupiła dla wszystkich członków zespołu strój wieluński. Opiekunem muzycznym Zespołu od 2015 r. jest Tomasz Majtyka. W latach 2011-2014 instruktorem Czeremchy był Marek Dera, muzyk kompozytor, folklorysta, ojciec sukcesów wieluńskiego folkloru.

Historię zespołu  i jego sukcesy przedstawił film przygotowany z okazji jubileuszu przez pracowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, film, który zabrał wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowych a zabierze także tych, którzy w nich nie uczestniczyli w sentymentalną podróż po wydarzeniach i osiągnięciach jubilata.

Kolejny fragment uroczystości to życzenia i kwiaty składane przez zaproszonych gości na ręce członków zespołu i pani dyrektor Iwony Podeszwy oraz występ jubilatów i zaprzyjaźnionego zespołu śpiewaczego Jankowskie Wolanki od kierunkiem Kamila Kokota..

Najważniejsze sukcesy Czeremchy:

Pierwsze miejsce na II Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie

Drugie miejsce na XVII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” w Brzegu,

Trzecie miejsce na XV Przeglądzie Twórczości Seniorów w Sieradzu,

Drugie miejsce Pań i trzecie miejsce Panów na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ostrówek 2019

Wyróżnienie na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Zebrzydowicach,

Nominacja i udział w 49. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Srebrny Biskupicki Złoty Kłos na VII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Biskupicach Oławskich.

Zespół Śpiewaczy Czeremcha w roku 2016 i 2017 był nominowany do nagrody Wieluńska Wieża Sukcesu w kategorii kultura

W 2019 roku Zespół został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.