2017-03-17-Międzyszkolny-Przegląd-Teatralny-9

Opiekunowie grup teatralnych odbierają dyplomy