2017-03-17-Międzyszkolny-Przegląd-Teatralny-7

Scena z widowiska "Homo sum"