„Innowacje oraz jakość w rozwoju firmy” -XIV Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości

XIV Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości pod hasłem „Innowacje oraz jakość w rozwoju firmy” odbył się  w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Do konkursu zgłosili się uczniowie z następujących szkół: I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, łącznie 23 uczestników. Po wylosowaniu numerów miejsc uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu (test jednokrotnego wyboru) złożonego z 50 pytań opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu na podstawie bazy pytań przesłanych przez uczących przedsiębiorczości.

Starostwo na Turnieju, jako organizatorki i członkinie jury, reprezentowały panie Małgorzata Malicińska i Dominika Jędrzejewska. Pozostali goście to Marek Kieler – starosta wieluński, Grzegorz Muzyka – prezes firmy Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z towarzyszącymi osobami.

Uczestnicy Turnieju po rozwiązaniu testu wysłuchali prelekcji na temat „Innowacje oraz jakość w rozwoju firmy”. Wygłosił ją p. Grzegorz Muzyka – prezes Patrol Group.

Szczególną częścią spotkania było podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Starostwem i Firmą Patrol Group o powołaniu w roku szkolnym 2019/2020 klasy patronackiej w zawodzie Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w Zespole szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.  List, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisali Starosta Wieluński Marek Kieler i Prezes Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A Grzegorz Muzyka.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali Dyplomy uczestnictwa. Laureaci trzech pierwszych miejsc: Szymon Gmyrek z Z S nr 1 – III miejsce, Magdalena Ostrycharz z Z S nr 2 – II miejsce, Natalia Matuszek z Z S nr 1 – I miejsce, otrzymali  nagrody przygotowane przez Starostwo i firmę Patrol Group.

Każdy dyplom i każda nagroda to zachęta do większego wysiłku na drodze edukacji, bo dziś, jak mówili goście obecni na spotkaniu, liczy się wiedza, kreatywność i odwaga w podejmowaniu wyzwań.