Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

W dniu 3 września na dziedzińcu Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego kilku uczniów, jak każe tradycja szkoły, z wiązankami kwiatów, udało się pod pomnik  nauczycieli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

       

      

      

      

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk. Po przywitaniu przybyłych gości oraz uczniów głos zabrali: pierwszy dyrektor szkoły Henryk Strózik, przedstawiciele firm patronackich Wielton, Ania Holding i ZUGiL oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek.

      

      

Szczególnym punktem uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 było podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą a ZUGIL S. A. Wcześniej, pomiędzy władzami powiatu i władzami spółki ZUGiL S. A. był podpisany list intencyjny.

Miłym akcentem dla uczniów klas pierwszych były prezenty od patronów, dla innych loteria pocieszenia. Nagrodą, rozlosowaną wśród uczniów klas I, był pakiet sponsorowany przez Skrę Bełchatów: piłka z podpisami wszystkich zawodników oraz szalik kibica, które trafiły do jednej z niewielu uczennic szkoły.

Zdjęcia – Ewa Misiak -Kocham Wieluń