III Sympozjum Regionalistów – Praszka 2017

Sympozjum odbyło się 25 listopada w Muzeum w Praszce. Jego organizatorami były tradycyjnie Wieluńskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum w Praszce. U podstaw wszystkich trzech sympozjów leżą słowa księdza Henryka Skorowskiego SDB, zawarte w artykule Prawo do regionalizmu, jako podstawowe prawo osoby, dotyczące odradzania się regionalizmu widzianego w dwóch aspektach – regionalizmu międzynarodowego dotyczącego podmiotowości poszczególnych państw i regionalizmu państwowo – społecznego związanego z podmiotowością wspólnot etnicznych i grup regionalnych. Słowa o odnajdywaniu i uświadamianiu sobie przez poszczególne państwa, narody, narodowości, wspólnoty etniczne, etnograficzne i regionalne swojej historycznej, geograficznej, społecznej i kulturowej tożsamości i poszanowaniu szeroko rozumianego dziedzictwa wyrażają idee, które legły u podstaw praszkowskich spotkań, czytamy we wstępie do opracowania Blisko i daleko II Sympozjum Regionalistów – Praszka 2016.

III Sympozjum Regionalistów – Praszka 2017 zgromadziło regionalistów z województw łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego i podobnie jak poprzednie stało się platformą wymiany myśli oraz informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, ale przede wszystkim po raz kolejny stało się miejscem integracji środowiska regionalistów – muzealników, ludzi nauki, działaczy towarzystw naukowych, społecznych oraz miłośników przeszłości swoich małych ojczyzn zrzeszonych w stowarzyszeniach.

W programie sympozjum znalazły się następujące referaty: Regionaliści – co mówią o nich słowniki biograficzne (dr Damian Kasprzyk UŁ), Antoni Gabriel (1911 – 1991). Wzloty i upadki konstruktora lotniczego z Mnichowic koło Bralina (mgr Jacek Kuropka z Bralina), Byczyńska osiemnastowieczna nekropolia – w prawie i praktyce (mgr Jadwiga Pliszek – Kostur UO), Regionalizmy tomaszowskie związane z fabrykancką rodziną Landsbergów (prof. zw. dr hab. Tomasz K. Witczak UŁ), Spacerownik po moim mieście. Wzory, pomysły, wątpliwości… Na przykładzie „Spaceru z Karolem Musiołem po Opolu”, „Tęgie znaki mu pozostały na zadniej części ciała”. Życie i obyczaje mieszkańców powiatu oleskiego w archiwalnych aktach sądowych (mgr Małgorzata Iżykowska i mgr Aleksandra Starczewska- Wejnar z Archiwum Państwowego w Opolu), Działalność Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa” na rzecz odkrywania przeszłości wsi (dr Grzegorz Pucka), Piotr Szembek (1788-1866), zapomniany generał powstania listopadowego (mgr Paweł Grzesiak), Prof. Konrad Jażdżewski – wybitny archeolog, muzealnik i jego związki z Praszką i ziemią wieluńską (dr Lubomira Tyszler z UŁ, WT), Rycerstwo ziemi oleskiej na wybranych przykładach od zarania do Biblii Gutenberga (mgr Waldemar Szydło z Olesna), Sekrety Wielunia, Praszki i Wieruszowa ( mgr Magdalena Kopańska z Muzeum Ziemi Wieluńskiej), Wspomnienie. W 105. Rocznicę powstania Cukrowni – Wieluń ( mgr Adam Ustyniak).

Sympozjum zakończyła prezentacja dwóch nowych publikacji: Blisko i daleko II, Praszka na starej pocztówce i fotografii.