2016-06-25-Plener-rzeźbiarski-8

Od prawej Mnich, św. Franciszek, św. Ambroży, Kobieta z koszykiem, Mężczyzna z cepem, Kobieta z kierzanką