II Wieluński Plener Rzeźbiarski

Plener zatytułowany „Nie pójdziesz w ogień klocku mój”, zorganizowany z inspiracji Tomasza Spychały, etnografa, kustosza Muzeum Ziemi Wieluńskiej i autora projektu mającego podtrzymać ludową tradycję rzeźbiarską ziemi wieluńskiej, odbywał się przez kilka kolejnych dni na oczach mieszkańców Wielunia. Z inspiracji mieszkańców narodził się też pomysł na temat prac rzeźbiarzy. Twórcy pracowali na skwerze tuż obok budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Do pracy nad rzeźbami siedmiu monumentalnych, dwumetrowych postaci, przystąpiło ich siedmiu: Zdzisław Spodzieja, Łukasz Zabłocki, Grzegorz Kołaczek, Andrzej Kołaczek, Wiesław Janiak, Andrzej Czyż, Józef Fiodor.  Mówi się o nich „siedmiu wspaniałych”.

Rzeźbi Andrzej Kołaczek

Rzeźbi Andrzej Kołaczek

Uczestnicy pleneru

Uczestnicy pleneru od lewej: Grzegorz Kołaczek, Łukasz Zabłocki, Andrzej Czyż, Wiesław Janiak, Andrzej Kołaczek, Józef Fiodor, Zdzisław Spodzieja

Postacie, które stworzyli, a są to: św. Ambroży (Łukasz Zabłocki), św. Franciszek (Zdzisław Spodzieja), Pszczelarz –Miodowy Dziocek (Wiesław Janiak), Harmonista (Grzegorz Kołaczek), Kobieta z koszykiem (Andrzej Kołaczek), Mężczyzna z cepem (Józef Fiodor), Mnich (Andrzej Czyż) uzupełnią przestrzeń obok Muzeum Ziemi Wieluńskiej i staną przy postaciach z I Pleneru Rzeźbiarskiego, który odbył się w roku 2015. Powstały wtedy: Kobieta z kierzanką (Józef Fiodor), Grająca para (Andrzej Kołaczek, Grzegorz Kołaczek), św. Ambroży (Henryk Hernant), Kobieta w stroju wieluńskim (Andrzej Czyż), Mężczyzna w stroju wieluńskim (Zdzisław Spodzieja), Miś z beczułką miodu (Łukasz Zabłocki).

Podsumowanie pleneru rzeźbiarskiego 2016

Podsumowanie pleneru rzeźbiarskiego 2016

Dzieła pleneru 2016 przedstawiono na krótkim spotkaniu podsumowującym 24 czerwca. Przybyli na spotkanie, a wśród nich Andrzej Stępień – starosta wieluński, Marek Kieler – wicestarosta Wieluński, Andrzej Chowis – radny Sejmiku Wojewódzkiego, prof. Tadeusz Olejnik, Bogusława Wiluś – były kierownik Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Magdalena Majkowska – sekretarz miasta, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, pastor Szymon Czembor, Stefan Bartela – prezes Spółdzielni Dostawców Mleka, Włodzimierz Kamiński – kierownik warsztatów ZS nr 2 im. Długosza w Wieluniu – mogli zobaczyć mistrzów dłuta i piły przy kończeniu rzeźb. Wyrzeźbione postacie stawiano do pionu i przygotowywano do malowania (ubrania, stroje ludowe wieluńskie).

Wszystkie postacie, pokłosie dwóch plenerów, już od soboty 25 czerwca, cieszą oczy odwiedzających Wieluń i Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Rzeźby obok Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Rzeźby obok Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Od prawej Mnich, św. Franciszek, św. Ambroży, Kobieta z koszykiem, Mężczyzna z cepem, Kobieta z kierzanką

Od prawej Mnich, św. Franciszek, św. Ambroży, Kobieta z koszykiem, Mężczyzna z cepem, Kobieta z kierzanką