2017-03-21-Przytulić-Poezję-9

Zofia Szpikowska w recitalu lirycznym