Grupa Obrzędowo – Śpiewacza „Raduczanie ma już 5 lat

W 2016 roku powstała  w Raduczycach w Gminie Osjaków  Grupa Obrzędowo-Śpiewacza „Raduczanie”. Grupa Obrzędowo-Śpiewacza „Raduczanie” pracowała pod kierownictwem Aliny Wróbel. Dziś  liczy kilkanaście osób. Jej  instruktorem muzycznym  był i jest  Piotr Sitarski.

W tym roku  „Raduczanie” świętowali  swoje 5 – lecie działalności. Na jubileusz, który świętowano 25 września w Oberży Knieja, przybyli: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska i Andrzej Chowis, Starosta Wieluński Marek Kieler , Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej oraz przedstawiciele mieszkańców Gminy Osjaków.  Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się występem jubilatki. Grupa  zaprezentowała zaproszonym gościom swój repertuar.

W czasie uroczystości nie zabrakło podziękowań dla osób zasłużonych  i wspierających działalność Grupy. Podziękowania skierowano do pracowników Gminy Osjaków, władz wojewódzkich i powiatowych ,którzy poprzez osobiste zaangażowanie, podejmowane wysiłki i starania, życzliwość i bezinteresowną pomoc  wspierali Grupę. Wśród wyróżnionych znaleźli :  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska i Andrzej Chowis, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej.

Spotkanie jubileuszowe zakończyło się wspólna zabawą. 

Fot. Powiat Wieluński