Granty na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych rozdane

13 maja w Starostwie Powiatowym w Wieluniu wręczono 14 symbolicznych grantów instytucjom, które otrzymały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Granty to symboliczne czeki dla zwycięzców konkursów z powiatu wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego,  przyznane  na organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych realizowanych w regionie w 2019 roku oraz  na poprawę infrastruktury sportowej.

Uroczystego, symbolicznego wręczenia grantów dokonali: przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego Iwona Koperska oraz dyrektor kancelarii marszałka Dawid Mazurkiewicz. Towarzyszyli im: poseł na sejm RP Paweł Rychlik, starosta wieluński Marek Kieler i wicestarosta Krzysztof Dziuba.

Granty przyznano m. in.: Powiatowi Wieluńskiemu na remont sali gimnastycznej II LO im. J. Korczaka w Wieluniu w wysokości 90 tys. zł., Fundacji „Słowem Pisane” w Wieluniu na Festiwal Literatury „Zarzewie” #1.Początek w kwocie 15 tys. zł. oraz Gminie Wieluń w łącznej kwocie na 333 tys. zł. na remont boiska piłkarskiego w Starzenicach i doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej.

Źródło: Ewa Misiak – Kocham Wieluń