Festiwal Literatury „Zarzewie” – spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim, Jarosławem Jakubowskim, Wojciechem Gawłowskim

W dniach 26 -28 czerwca w Wieluniu odbywał się Festiwal Literatury Zarzewie. Głównym organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu Literatury Zarzewie była Fundacja „Słowem Pisane”. Nazwa i myśl przewodnia festiwalu nawiązywały do zapomnianego dziś słowa „Zarzewie” – rozniecanie ognia, żaru, którego synonimem jest słowo Początek. Ideą Festiwalu stało się podjęcie wspólnego wysiłku przez czytelników i twórców literatury na rzecz spojrzenia na początki literatury i kultury. Festiwal stał się powrotem do słowa, do tego, co słowo poprzedza oraz do tego, co staje się jego konsekwencją. Miejscem festiwalowych spotkań były kolejno: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Miejska I Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Otwierając festiwal, Maciej Bieszczad – prezes Fundacji „Słowem Pisane”, mówił: Chcemy, aby Festiwal stał się częścią życia kulturalnego Wielunia i wydarzeniem cyklicznym. Zakładamy, dodał, że będą to festiwale tematyczne, poświęcone różnym zagadnieniom literackim. Cieszy, że pierwsza edycja „Zarzewia” uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego. Cieszy też obecność znamienitych gości na otwarciu tej literackiej imprezy, a przybyli: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Wieluniu Joanna Kacała.

Podczas pierwszego spotkania nie zabrakło też osób tworzących Fundację „Słowem Pisane”. Był prowadzący wywiad poeta Maciej Bieszczad, redaktor RZW Grzegorz Nowak, malarka Elżbieta Wanat – Antonowska oraz dyrektor biblioteki powiatowej Magda Wicher.

Festiwal rozpoczął się w środę 26 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu spotkaniem autorskim z krakowskim poetą Józefem Baranem, przedstawicielem krakowskiej szkoły poezji, autorem tekstów m.in. piosenek Starego Dobrego Małżeństwa, grupy Pod Budą, Hanny Banaszak, Elżbiety Adamiak.

Kolejny dzień festiwalu, czwartek 27 czerwca, odbywał się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku. Placówka gościła w tym dniu Annę Kubarycz i Rafała Rutkowskiego.

W piątek, 28 czerwca, w dniu zakończenia Festiwalu, do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu przybyli Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Gawłowski i Jarosław Jakubowski – poeci z kręgu czasopisma „Topos”. Spotkanie rozpoczął koncert Zofii Szpikowskiej – „Zawierszowani”, w którym wraz z uczniami – wychowankami PMDKiS w Wieluniu śpiewała swoje kompozycje, napisane do tekstów znanych poetów.  Razem z nią śpiewały: Aleksandra Płatek, Kasia Panaszek, Maja Ciach i Hania Włodarczyk.

W każdym dniu Festiwalu poeci mówili o swoich początkach na literackiej drodze, o pierwszych tekstach i wymarzonych debiutach oraz o tym, czym tak naprawdę jest dla nich poezja. I tak dla Anny Kubarycz jest ona uspokojeniem (wiersz „ Na uspokojenie”: Wzięłam tabletkę/ napisałam wiersz/ nie wiem, co pomogło); dla Józefa Barana poezja to samo życie (wiersze „To samo życie”, „Myśl przy wsysaniu się w owoc mango”: dossać się do miąższu życia/ wyssać z niego/ smaki soki/ słodkości/ śmierci pozostawić/ łupiny pestki/ kości/ niech sobie na nich połamie/ zęby ze złości); dla Rafała Rutkowskiego poezja to czekanie na wiatr (wiersz „Czekanie na wiatr”); dla Krzysztofa Kuczkowskiego, Jarosława Jakubowskiego, Wojciecha Gawłowskiego – poetów z Konstelacji Topoi, grupy związanej z czasopismem „Topos” – połączonych ze sobą przyjaźnią, wspólnym celami życiowymi, skłonnością do poezji metafizycznej, nakierunkowanej na centrum duchowe, poezji mającej ocalić człowieczeństwo, w tych trudnych czasach, jakie dziś są – poezja musi opisywać to, co jest, nie to, czego nie ma, musi być prosta, ale nie naiwna, reprezentować poziom sztuki wysokiej, ale zrozumiałej dla czytelnika, musi nieść w sobie prawdę i prawdziwy obraz poety, który musi być wobec siebie szczery i odpowiedzialny za to, co pisze, bo literatura musi być etyczna i nie robić nikomu krzywdy, nie powinna ulegać modom…

Odpowiadając na pytanie prowadzącego – skąd bierze się wiersz? – Poeci mówili: wiersz bierze się z życia, z uważnego patrzenia, z słuchania, ze wszystkiego. Dla jednego poety inspiracją będzie obraz, dla innego myśl, zasłyszana fraza, ale przede wszystkim z chęci wyrażenia siebie i z tajemnicy tkwiącej w człowieku…  Puentą kończącego się Festiwalu były słowa Jana Pawła II zacytowane przez Krzysztofa Kuczkowskiego – poetę, redaktora naczelnego czasopisma „Topos”:

Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji:, gdy to pytanie zostaje uchylone, kultura i życie moralne narodów ulegają rozkładowi”.

Podczas ostatniego dnia Festiwalu  nie zabrakło organizatorów, osób tworzących Fundację ,,Słowem Pisane”, czyli prowadzącego wywiad poety – Macieja Bieszczada, redaktora RZW – Grzegorza Nowaka, malarki – Elzbiety Wanat-Antonowskiej oraz dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu – Magdy Wicher.

Uwieńczeniem wydarzenia, oprócz rozdawanych autografów, była wspólna pamiątkowa fotografia wszystkich członków Fundacji ,,Słowem Pisane”, – organizatorów Festiwalu Literatury ,,Zarzewie” #1.Początek wraz ze wspaniałymi gośćmi: Krzysztofem Kuczkowskim, Wojciechem Gawłowskim i Jarosławem Jakubowskim.

Spotkanie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu uświetnili swoją obecnością m.in.: Wicestarosta Wieluński – Krzysztof Dziuba, Wiceburmistrz Wielunia – Joanna Skotnicka-Fiuk oraz Redaktor naczelny miesięcznika „Kalejdoskop” – Łukasz Kaczyński.

Projekt został sfinansowany m.in. ze środków zarządu województwa łódzkiego.