Dotacje przyznane ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego w otwartym konkursie ofert

14 czerwca br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu oficjalnie wręczono kolejnym organizacjom pozarządowym dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2023 roku.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2023 roku – łącznie w I i II turze przyznano dotacje 74 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę w wysokości 235 000,00 zł.

W I TURZE przyznano dotacje 41 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 145 000,00 zł.

 • 22 organizacje otrzymały dotacje w wysokości 4 000,00 zł;
 • 19 organizacji otrzymało dotacje w wysokości 3 000,00 zł.

W II TURZE przyznano dotacje 33 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 90 000,00 zł.

 • 15 organizacji otrzymało dotacje w wysokości 3 000,00 zł;
 • 18 organizacji otrzymało dotacje w wysokości 2 500,00 zł.

W drugiej turze przyznano dotacje:

 1. w wysokości 3 000,00 zł Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia na realizację zadania: ,,Rodzinny rajd rowerowy – ścieżkami Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”;
 2. w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na realizację zadania: ,,Organizacja obozu dla MDP Komorniki”;
 3. w wysokości 3 000,00 zł Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania: ,,Zdrowy rodzic = zdrowe dziecko w świecie emocji”;
 4. w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńcu na realizację zadania: ,,Rodzinna integracja «Strażacki fach»”;
 5. w wysokości 3 000,00 zł Kołu Gospodyń Wiejskich w Bieniądzicach na realizację zadania: ,,Piknik Rodzinny «Od maluszka do staruszka»”;
 6. w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie na realizację zadania: ,,Promocja zdrowia i zakup fantomów szkoleniowych”;
 7. w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach na realizację zadania: ,,NIE dla raka w straży! – zmniejszenie ryzyka zachorowania poprzez wymianę elementów ochrony osobistej ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach”;
 8. w wysokości 3 000,00 zł Stowarzyszeniu ,,Raduczanie” na realizację zadania: ,,Szycie dla małych i dużych”;
 9. w wysokości 3 000,00 zł Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Skomlińskiej na realizację zadania: ,,Wydanie i promocja książki «Sportowe 100 lat w Gminie Skomlin”;
 10. w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie na realizację zadania: ,,OSP stawia na młodych”;
 11. w wysokości 3 000,00 zł Fundacji Wspierania Dzieci i Rodzin – ,,Bursztynek” na realizację zadania: ,,Bursztynkowy Krąg Kobiecej Mocy – aktywizacja kobiet z powiatu wieluńskiego poprzez działania edukacyjne, mające na celu wzmocnienie własnego potencjału, budowanie poczucia własnej wartości i otwartego wyrażania myśli”;
 12. w wysokości 3 000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi – ,,Antoni” na realizację zadania: ,,Otępienie nie znaczy wykluczenie”;
 13. w wysokości 3 000,00 zł Kołu Gospodyń Wiejskich Wola Rudlicka na realizację zadania: ,,Piknik patriotyczny w Woli Rudlickiej”;
 14. w wysokości 3 000,00 zł Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Młynisku na realizację zadania: ,,Country w Młynisku”;
 15. w wysokości 3 000,00 zł Stowarzyszeniu ,,Kochaj mnie” na realizację zadania: ,,Światowy Dzień «Pierwszej Pomocy» 2023”;
 16. w wysokości 2 500,00 zł Fundacji Młodzi Propagują Sztukę na realizację zadania: ,,Spacerem po historii”;
 17. w wysokości 2 500,00 zł Fundacji Made in Wieluń na realizację zadania: ,,Przy jednym stole”;
 18. w wysokości 2 500,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Walkowie na realizację zadania: ,,Ćwiczenia strażackie od juniora do seniora”;
 19. w wysokości 2 500,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rudlickiej na realizację zadania: ,,«Ratujemy ludzkie życie» – pierwsza pomoc przedmedyczna”;
 20. w wysokości 2 500,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na realizację zadania: ,,Dzień otwarty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie”;
 21. w wysokości 2 500,00 zł Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Warta” w Osjakowie na realizację zadania: ,,Podaj piłkę, podaj rękę”;
 22. w wysokości 2 500,00 zł Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Francuskiej „Bez Granic” w Osjakowie na realizację zadania: ,,Powiat Wieluński poza granicami kraju”;
 23. w wysokości 2 500,00 zł Stowarzyszeniu „Dolina Warty” na realizację zadania: ,,Z nurtem Warty”;
 24. w wysokości 2 500,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Drobnic na realizację zadania: ,,Razem lepiej i zdrowiej”;
 25. w wysokości 2 500,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Osjakowie na realizację zadania: ,,Od malucha uczymy ratować”;
 26. w wysokości 2 500,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Konopnickiej na realizację zadania: ,,«Rozjaśnić szarość» – wykonanie muralu na budynku usytuowanym w Parku Starowiejskim w Konopnicy, przedstawiającego lokalne walory przyrodnicze”;
 27. w wysokości 2 500,00 zł Fundacji „Bezpieczna Droga” na realizację zadania: ,,Bezpieczna Droga do Szkoły w powiecie wieluńskim”;
 28. w wysokości 2 500,00 zł Stowarzyszeniu Integracyjnemu Działającemu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „TACY SAMI” w Wieluniu na realizację zadania: ,,Ogród Sensoryczny – Ogród Marzeń”;
 29. w wysokości 2 500,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Raduczycach na realizację zadania: ,,Pierwsza pomoc – wiedza, którą musisz mieć”;
 30. w wysokości 2 500,00 zł Kołu Gospodyń Wiejskich w Chorzynie na realizację zadania: ,,Integracja na Chorzynie”;
 31. w wysokości 2 500,00 zł Kołu Gospodyń Wiejskich w Niemierzynie na realizację zadania: ,,Młodzi duchem”;
 32. w wysokości 2 500,00 zł Stowarzyszeniu „Łączy Nas Wieluń” na realizację zadania: ,,Wieluń sznurkiem wyplatany”;
 33. w wysokości 2 500,00 zł Kołu Gospodyń Wiejskich Dębina – Skaleniec na realizację zadania: ,,Zakup obuwia ludowego damskiego”.

               

             

Marta Woźniak

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 79 25