Czerwcowa Eucharystia w intencji beatyfikacji Matki Teresy Kierocińskiej

12 czerwca,  w parafii św. Barbary odprawiona została  Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa, Matki Teresy Kierocińskiej. W tym dniu, w łączności z wszystkimi domami karmelitańskimi, modlono się o rychłe jej wyniesienie do chwały ołtarzy.

O dar beatyfikacji z członkami wspólnoty św. Barbary w Wieluniu, z członkami Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Janiny Kierocińskiej modliły się siostry Jona i Denisa z domu karmelitańskiego w Truskolasach.

Eucharystię w intencji beatyfikacji odprawił ks. Jarosław Boral. Po Eucharystii, w tej samej intencji odprawione zostało nabożeństwo – Godzina Święta. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiona została modlitwa w intencji beatyfikacji i Bolesna część Różańca Świętego. Nabożeństwu przewodniczył ks. Andrzej Kornacki.