Zofia Białas

Author's posts

Odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny w Ożarowie

Przy Najświętszym Sakramencie członkowie OSP Ożarów, dalej chór parafialny i wierni

Odpust parafialny jest dorocznym świętem obchodzonym w dniu patrona miejscowego kościoła i parafii. Zdarza się, że parafia obchodzi nawet dwa i trzy odpusty, jeżeli takie zostały jej przypisane. W czasie odpustu parafialnego uczestnicy mogą uzyskać odpust zupełny. Odpusty, przeważnie świętowane w małych miasteczkach i wsiach, oprócz charakteru sakralnego, mają charakter święta ludowego. Parafii i kościołowi …

Kontynuuj czytanie

XXXI Światowe Dni Młodzieży w Wieluniu

Modlitwę prowadzi wspólnota Przymierze Rodzin Mamre

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych z Ojcem Świętym. Zainicjował je święty dziś Jan Paweł II, za ich początek uznaje się rok 1984 i przekazanie młodym Krzyża Roku Świętego oraz zaproszenie ich do Rzymu na rok 1985. Od tego momentu spotkania odbywają się cyklicznie, co 2-3 lata w międzynarodowej wspólnocie, w wybranym przez papieża miejscu. …

Kontynuuj czytanie

Ksiądz Ludwik Nikodem – kapłan i rzeźbiarz

Ks. Ludwik Nikodem Foto: Graziako Archiwum " Niedziela"

Urodził się 13 maja 1926 roku w Sokolnikach k. Wielunia. Od 2002 roku mieszka w Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Tu świętował swoje 90. urodziny. Uroczystą Eucharystię w intencji jubilata 15 maja 2016 r. sprawował ks. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Mieszkanie jubilata to mini warsztat i mała galeria prac, które wykonał, a których nie …

Kontynuuj czytanie

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa ma 30 lat

Fragment widowiska "Wesele sieroty"

Całkiem niedawno świętował  25 lat istnienia, a już 9 lipca 2016 r. obchodził swoje 30 urodziny. Ożarowski Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy powstał w 1986 roku. O początkach, historii, działalności i osiągnięciach zespołu mówiły panie Agata Rzeźnik i Halina Perdek, ówczesny sekretarz Gminy Mokrsko, inicjatorka i sprawczyni zaistnienia zespołu w Ożarowie oraz ta, która załatwiła pierwsze 18 …

Kontynuuj czytanie

Promocja książki „Archeologia barbarzyńców 2014”

Jan Książek - dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i dr Lubomira Tyszler kończa spotkanie promocyjne

Promocja książki Archeologia Barbarzyńców 2014 odbyła się 30 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Publikacja ta jest pokłosiem X. Międzynarodowej Protohistorycznej Konferencji Archeologia Barbarzyńców 2014, Wieluń  21–24 października 2014, zatytułowanej Barbari Superiores et Inferiores. Procesy integracji środkowo – europejskiego Barbaricum. Polska – Czechy – Słowacja – Morawy, wydanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, …

Kontynuuj czytanie