2017-11-11-Rocznica-Niepodległości-5

Przedstawiciele władz, kombatantów, duchowieństwa