99. rocznica odzyskania niepodległości w Wieluniu

Dzień 11 listopada 2017 r., 99. rocznica odzyskania niepodległości to czas refleksji i zadumy nad historią wymazanej na 123 długie lata z mapy Europy Polski.  Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości i walczyli o odrodzenie swojej Ojczyzny. Pamiętamy wielkie powstania narodowe i czas I wojny światowej 1914-1918, kiedy po raz pierwszy ze względu na brak jedności między zaborcami zarysowała się szansa na wolność. Z tych wszystkich działań narodziła się polska niepodległość.

 Rok obecny to początek przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przypadającej w 2018 roku. W Wieluniu przygotowania zainicjowano Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną zgodnie z tradycją w kolegiacie wieluńskiej, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Eucharystia zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, harcerzy, młodzież szkolną, poczty sztandarowe licznych zgromadzeń i stowarzyszeń, poczty szkół Gminy Wieluń i mieszkańców Wielunia.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jacek Zieliński. Wspólnie z nim liturgię sprawowali księża: ks. Marian Mermer – dziekan Regionu Wieluńskiego, ks. prałat Marian Stochniałek, ks. kanonik Jarosław Boral. Swoim śpiewem ubogacał ją chór kolegiacki.

Msza w intencji Ojczyzny

Msza w intencji Ojczyzny

Homilię, w nawiązaniu do przypadającego w tym dniu liturgicznego wspomnienia św. Marcina oraz przeczytanych tekstów: Listu św. Pawła do Rzymian (16, 21-24), Ewangelii wg św. Łukasza (16, 9-13) o sługach, którzy powinni służyć tylko jednemu panu, wygłosił ks. Jacek Zieliński. Przez całą homilię przewijało się pytanie, – Co to jest ojczyzna?. Padały słowa o wołaniu z przeszłości, o patriotyzmie i dbałości o ojczyznę, bo tylko ojczyzna daje poczucie osadzenia i bycia u siebie, jest miejscem, do którego zawsze można wrócić, miejscem, w którym spotkasz znajome miejsca i twarze. Polacy na emigracji nie powinni wstydzić się tego, że są Polakami, nie muszą się wyrzekać swoich korzeni, bo „drzewo bez korzeni usycha”.

Po Mszy św. złożono kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II (tu odśpiewano „Barkę”) i tablicami poświęconymi pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wielunian poległych w walkach 1914-1920. Złożenie kwiatów pod tablicami Józefa Piłsudskiego i poległych wielunian poprzedziło słowo Jana Książka – dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, słowo Pawła Okrasy – burmistrza Wielunia ( odczytała Magdalena Majkowska – sekretarz Gminy Wieluń), słowo Andrzeja Stępnia – starosty wieluńskiego i przesłanie Michała Seweryńskiego – wicemarszałka Senatu RP.

Przed kolegiatą wieluńską

Przed kolegiatą wieluńską

Przemarsz pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przemarsz pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego

Na placu przed Urzędem Rady Miejskiej

Na placu przed Urzędem Rady Miejskiej

Zmiana warty harcerskiej

Zmiana warty harcerskiej

Przedstawiciele władz, kombatantów, duchowieństwa

Przedstawiciele władz, kombatantów, duchowieństwa

Wieczorem, w Wieluniu, zapłonęły ogniska patriotyzmu – jedno przy popiersiu rotmistrza Witolda Pileckiego, drugie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.